24 de febr.
15:00

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es

Calendari: Del 24 de febrer al 26 d'abril de 2021
Horari: De dilluns a divendres de 15:00 a 20:00h
Durada: 190 hores
Modalitat: Presencial
Lloc d'impartició: Egaraformació (C. Ausiàs Marc, 9 - 08224 Terrassa)

REQUISITS MÍNIMS ALUMNES*:

Nivell 2: Graduat ESO, CP del mateix nivell del mòdul o certificat al qual es vol accedir, CP de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir, prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà superada,  complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà, prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i/o 45 anys.

Els títols han d’estar homologats per les administracions espanyoles/catalanes competents  

CONTINGUTS:

Segons Certificat de Professionalitat. Mòdul Transversal.
MF0233_2: (Transversal) Ofimàtica. 

1. UF0319: Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic (30 hores)

  1. Introducció a l'ordinador (maquinari, programari)
  2. Utilització bàsica dels sistemes operatius habituals
  3. Introducció a la cerca d'informació a Internet
  4. Navegació per la World Wide Web
  5. Utilització i configuració de correu electrònic com a intercanvi d'informació
  6. Transferència de fitxers FTP
2. UF0320: Aplicacions informàtiques de tractament de textos (30 hores)

    2.1. Conceptes generals i característiques fonamentals del programa de tractament de textos
    2.2. Introducció, desplaçament del cursor, selecció i operacions amb el text del document
    2.3. Arxius de l'aplicació de tractament de textos, ubicació, tipus i operacions amb aquests
    2.4. Utilització de les diferents possibilitats que ofereix el processador de textos per millorar l'aspecte del text
    2.5. Configuració de pàgina en funció del tipus de document que cal desenvolupar utilitzant les opcions de l'aplicació. Visualització del resultat abans de la impressió
    2.6. Creació de taules com a mitjà per mostrar el contingut de la informació, en tot el document o en part
    2.7. Correcció de textos amb les eines d'ortografia i gramàtica, utilitzant les diferents possibilitats que ofereix l'aplicació
    2.8. Impressió de documents creats en diferents formats de paper i suports com ara sobres i etiquetes
    2.9. Creació de sobres i etiquetes individuals i sobres, etiquetes i documents model per a creació i enviament massiu
    2.10. Inserció d'imatges i autoformes en el text per millorar-ne l'aspecte
    2.11. Creació d'estils que automatitzen tasques de format en paràgrafs amb estil repetitiu i per a la creació d'índexs i plantilles
    2.12. Utilització de plantilles i assistents que incorpora l'aplicació i creació de plantilles pròpies basant-se en aquestes o de nova creació
    2.13. Treball amb documents llargs
    2.14. Fusió de documents procedents d'altres aplicacions del paquet ofimàtic fent servir la inserció d'objectes del menú inserció
    2.15. Utilització de les eines de revisió de documents i treball amb documents compartits
    2.16. Automatització de tasques repetitives mitjançant enregistrament de macros

3. UF0321: Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul (50 hores)

    3.1. Conceptes generals i característiques fonamentals de l'aplicació de full de càlcul
    3.2. Desplaçament pel full de càlcul
    3.3. Introducció de dades en el full de càlcul
    3.4. Edició i modificació del full de càlcul
    3.5. Emmagatzematge i recuperació d'un llibre
    3.6. Operacions amb rangs
    3.7. Modificació de l'aparença d'un full de càlcul
    3.8. Fórmules
    3.9. Funcions
    3.10. Inserció de gràfics, per representar la informació que contenen els fulls de càlcul
    3.11. Inserció d'altres elements dins d'un full de càlcul
    3.12. Impressió
    3.13. Treball amb dades
    3.14. Utilització de les eines de revisió i treball amb llibres compartits
    3.15. Importació des d'altres aplicacions del paquet ofimàtic
    3.16. Plantilles i macros

4. UF0322: Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals (50 hores)

    4.1. Introducció i conceptes generals de l'aplicació de base de dades
    4.2. Creació i inserció de dades en taules
    4.3. Realització de canvis en l'estructura de taules i creació de relacions
    4.4. Creació, modificació i eliminació de consultes o vistes
    4.5. Creació de formularis per introduir i mostrar registres de les taules o resultats de consultes
    4.6. Creació d'informes o reports per a la impressió de registres de les taules o resultats de consultes

5. UF0323: Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d'informació (30 hores)

    5.1. Disseny, organització i arxivament de les presentacions
    5.2. Introducció i conceptes generals
    5.3. Accions amb diapositives
    5.4. Treball amb objectes
    5.5. Documentació de la presentació
    5.6. Dissenys o estils de presentació
    5.7. Impressió de diapositives en diferents sup
    5.8. Presentació de diapositives tenint en compte lloc i infraestructura

 

INSCRIPCIÓ:
Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

Afegeix al calendari