10 de juny
09:30

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es

Consorci

Calendari:
Del 10 de juny al 1 de juliol de 2021
Horari:
Dimarts i dijous de 9:30 a 13:30h
Durada:
30 hores
Modalitat:
Aula Virtual
Docent:
Sra. Isabel CordónDESCRIPCIÓ:

Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible


OBJECTIUS:

-Comprendre la naturalesa dels conflicte

-Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions
-Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictives
-Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes
-Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorable
-Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen
en cada procés.
-Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l'estratègia més
adient
-Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable

CONTINGUTS:

  1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes.
  2. Resolució assertiva dels conflictes.
  3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes.
  4. Metodologia per resoldre conflictes.
  5. Els estils de negociació.
       

 
*Per poder seguir la formació correctament has de disposar d’un ordinador amb connexió a internet amb la possibilitat de poder realitzar videoconferències (altaveu, micròfon i càmera). El curs també es pot seguir amb dispositius mòbils o tauletes, encara que no és recomenable.

 

INSCRIPCIÓ:
Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

Afegeix al calendari