17 de març
16:00

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es

Calendari: Del 17 de març al 28 d'abril de 2021
Horari: Dilluns i Dimecres de 16:00 a 19:00h
Durada: 30 hores
Modalitat: Aula Virtual


** Les persones que treballin a Administració Pública no poden accedir a aquest curs subvencionat


OBJECTIUS:


-Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l'empresa així com l'elaboració d'assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades.
-Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul d' una aplicació.


CONTINGUTS:

1. El contracte de treball
    1.1. Definició
    1.2. Objecte i característiques
    1.3. Requisits

2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes
    2.1. Butlletins de cotització. TC1 i TC2
    2.2. Elaboració i contingut

3. Rebut de salaris
    3.1. El salari
    3.2. Salari i la seva regulació legal
    3.3. El full de salari com a element de prova
    3.4. El model oficial de full de salari i els seus apartats

4. Nòmines
    4.1. L’elaboració de la nòmina bàsica
    4.2. Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina
    4.3. Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits

5. Cotització a la seguretat social
    5.1. Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància
    5.2. El càlcul de les bases de cotització
    5.3. L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina
    5.4. Els documents de cotització a la Seguretat Social

 
*Per poder seguir la formació correctament tens que disposar d’un ordinador amb connexió a internet amb la possibilitat de poder realitzar videoconferències (altaveu i micròfon). El curs també es pot seguir amb dispositius mòbils o tauletes, encara que no és recomenable.

 

INSCRIPCIÓ:
Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

Afegeix al calendari