28 d’oct.
15:30

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es

Calendari: Del 28 d'octubre al 16 de novembre
Horari: Dimarts i Dijous de 15:30 a 19:30h
Durada: 30 hores
Modalitat: Híbrida (Aula Virtual amb opció presencial)
Docent: Xavier García Sabaté


OBJECTIUS:

-Proporcionar els coneixements  i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l'empresa així com l'elaboració d'assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades.

-Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul d' una aplicació.


CONTINGUTS:

1. El contracte de treball
    1.1. Definició
    1.2. Objecte i característiques
    1.3. Requisits

2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes
    2.1. Butlletins de cotització. TC1 i TC2
    2.2. Elaboració i contingut

3. Rebut de salaris
    3.1. El salari
    3.2. Salari i la seva regulació legal
    3.3. El full de salari com a element de prova
    3.4. El model oficial de full de salari i els seus apartats

4. Nòmines
    4.1. L’elaboració de la nòmina bàsica
    4.2. Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina
    4.3. Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits

5. Cotització a la seguretat social
    5.1. Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància
    5.2. El càlcul de les bases de cotització
    5.3. L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina
    5.4. Els documents de cotització a la Seguretat Social

 

INSCRIPCIÓ:
Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

Afegeix al calendari