13 de maig
15:30

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es

Consorci

Calendari:
Del 13 al 27 de maig de 2021
Horari:
Dimarts i dijous de 15:30 a 18:30h
Durada: 
20 hores
Modalitat:
Aula Virtual
Docent: 
Sr. Jordi Ramis RieraDESCRIPCIÓ:

Conèixer les característiques generals de l'impost sobre el valor afegit IVA i el seu àmbit d'aplicació.CONTINGUTS:

  1. Naturalesa de l'impost

1.1. Caràcters bàsics

1.2. Fonts normatives i àmbit d'aplicació

  1. Exempcions en operacions interiors

2.1. Classes d'exempcions

2.2. Característiques i efectes propis de les exempcions

  1. Lloc de realització. Meritació. Base imposable i subjecte passiu
  2. Adquisicions intracomunitàries de béns

4.1. Adquisicions intracomunitàries

4.2. Importacions

  1. Importacions de béns
  2. Repercussió de l'impost

6.1 Base imposable

6.2. Lliurament de béns i prestació de serveis

6.3. Adquisicions intracomunitàries i importacions

6.4. Modificació de la base imposable

  1. Deduccions

7.1. Règim general

  1. Regla de la prorrata

8.1. Rectificació de deduccions

8.2. Devolucions

8.3. Supòsits generals

8.4. Supòsits especials

  1. Obligacions dels subjectes passius

9.1. Obligacions materials

9.2. Obligacions formals

  1. Comptabilitat del IVA.


*Per poder seguir la formació correctament has de disposar d’un ordinador amb connexió a internet amb la possibilitat de poder realitzar videoconferències (altaveu, micròfon i càmera). El curs també es pot seguir amb dispositius mòbils o tauletes, encara que no és recomenable.

 INSCRIPCIÓ:
Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

Afegeix al calendari