9 de juny
16:30

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es.

Calendari: Inici 09 de juny de 2021
Horari: Dimecres i divendres de 16:30 a 20:30h
Durada: 80 hores
Lloc d'impartició: Aula virtual (examen presencial a Terrassa)


Per a l'obtenció de l'Acreditació com a Tècnic/a Competent en elaboració de Plans d'Autoprotecció de les activitats i centres d'Interès per a la Protecció Civil Local i de Catalunya (emesa per l'Institut de Seguretat Pública del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya)

**Requisits per poder assistir al curs: Disposar de Titulació Universitària  


OBJECTIUS:

Dotar als/les assistents dels coneixements necessaris per assolir les competències del curs superior per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya d’acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març.
CONTINGUTS:

 1. Normativa bàsica relativa a les diferents activitats del Decret d’Autoprotecció

  Normativa relativa a activitats amb mercaderies perilloses (MMPP):

 • Instal·lacions amb MMPP
 • Instal·lacions amb explosius
 • Instal·lacions amb substàncies radioactives
 • Instal·lacions amb matèries biològiques perilloses
 • Conducció de MMPP, fitxes de seguretat i altres.

  Normativa relativa a activitats en Instal·lacions, infraestructures i altres:

  Normativa de prevenció i seguretat contra incendis en activitats, establiments, infraestructures i edificis. Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials

 • Mineria
 • Preses i embassaments
 • Transport de persones i de material (carreteres/túnels, ports, aeroports, entre d’altres).
 • EGAs (Edificis de Gran Alçada)
 • Serveis bàsics.

 
 2. Els PAU: pautes bàsiques per a la seva elaboració

 • Introducció bàsica a la redacció d’un PAU
 • Activitats
 • Continguts mínims d’un PAU
 • Descripció d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció en Protecció Civil
 • Quines son les activitats i centre amb obligació d’autoprotecció en Protecció Civil?
 • Implicacions pel fet de ser una activitat amb obligació d’autoprotecció en protecció civil
 • Escenaris d’un PAU (accidents que poden activar un PAU)
 • Classificació de tipus d’ instal·lacions que han de tenir un PAU
 • Identificació i classificació de les emergències.
 • Guies del Consell de Seguretat Nuclear per a l’elaboració de plans d’emergència interior per a instal·lacions nuclears i radioactives
 • Anàlisis del risc d’un PAU
 • Tipus de risc associat a activitats del Decret PAU
 • Transport de MMPP
 • Instal·lacions de MMPP
 • Substàncies radioactives
 • Instal·lacions i infraestructures: carreteres, túnels, ports, aeroports, serveis bàsics entre d’altres.
 • Instal·lacions i infraestructures: presses i embassaments

 3. Exercicis pràctics i projecte final

 4. Projecte: realització d’un Pla d’Autoprotecció d’àmbit autonòmic


Egara Formació és entitat acreditada per l'Institut de Seguretat Pública com a Centre de Formació de Personal Tècnic Competent per elaborar Plans d'Autoprotecció de les Activitats i els Centres d'Interès per a la Protecció Civil Local i de Catalunya (expedient ACR/11/2011).INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

Afegeix al calendari