24 de març
16:30

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es.

Calendari: Inici 24 de març de 2021
Horari: Dimecres i divendres de 16:30 a 20:30h
Durada: 140 hores
Lloc d'impartició: Aula virtual (examen presencial a Terrassa)

 
Per a l'obtenció de l'Acreditació com a Tècnic/a Competent en elaboració de Plans d'Autoprotecció de les activitats i centres d'Interès per a la Protecció Civil Local i de Catalunya (emesa per l'Institut de Seguretat Pública del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya)

**Requisits per poder assistir al curs: Disposar de Titulació Universitària  


OBJECTIUS:
 

Dotar als/les assistents dels coneixements necessaris per assolir les competències del curs bàsic per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local d’acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març.CONTINGUTS:

  1. Introducció bàsica a la protecció civil.

               1.2. Introducció bàsica a la protecció civil

               1.3. La prevenció i planificació de riscos greus a Catalunya

               1.4. La gestió de les emergències

               1.5. Tecnologies de recolzament a la protecció civil

  1. Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d’Autoprotecció:

               2.1. Normes bàsiques

               2.2. Normes tècniques

  1. Els PAU: pautes bàsiques per a la seva elaboració i implantació:

               3.1. Introducció bàsica a la redacció d’un PAU

               3.2. Anàlisi de riscos d’un PAU

               3.3. Descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció d’un PAU

               3.4. Estructura organitzativa d’un PAU

               3.5. Implantació, manteniment i actualització d’un PAU

    4. Projecte: realització d’un Pla d’Autoprotecció d’àmbit local

 
Egara Formació és entitat acreditada per l'Institut de Seguretat Pública com a Centre de Formació de Personal Tècnic Competent per elaborar Plans d'Autoprotecció de les Activitats i els Centres d'Interès per a la Protecció Civil Local i de Catalunya (expedient ACR/11/2011).INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

Afegeix al calendari