13 de set.
15:00

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es

Calendari: Del 13/09/2021 al 25/10/2021
Horari: Dilluns i Dimecres 15:00 a 20:00h
Durada: 60 hores
Modalitat: Aula Virtual

 
** Les persones que treballin a Administració Pública no poden accedir a aquest curs subvencionat

OBJECTIUS:

Curs d'aplicació pràctica, destinat a iniciar i complementar la formació i els coneixements per a poder desenvolupar la gestió administrativa comptable d'empreses, gestories, assessories i empleats adscrits a despatxos professionals de manera que els alumnes puguin actuar, tant dins de l'empresa com en qualitat de gestor dels assumptes relacionats amb aquestes àrees.

 

CONTINGUTS:

  1. El patrimoni.

        1.1. El Balanç de situació

        1.2. Informació sobre la gestió

        1.3. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys
 

  1. El procés comptable.

        2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat

        2.2. Els llibres comptables

        2.2.1. Diari

        2.3. Teoria del càrrec i l’abonament

 

  1. Tractament comptable de les existències.

        3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.

        3.2. Les operacions de compres i vendes

        3.3. La periodificació d’existències

        3.4. El concepte de consum.

 

  1. Tractament comptable de l’IVA

        4.1. L’IVA com a impost sobre el consum final

        4.2. Definició de l’IVA

        4.3. Meritament de l’IVA.

        4.4. Comptabilització de l’IVA

  

  1. Amortitzacions.

        5.1. Concepte i necessitat de l’amortització.

        5.2. Comptabilització de les amortitzacions.

        5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.*Per poder seguir la formació correctament tens que disposar d’un ordinador amb connexió a internet amb la possibilitat de poder realitzar videoconferències (altaveu i micròfon). El curs també es pot seguir amb dispositius mòbils o tauletes, encara que no és recomenable.


INSCRIPCIÓ:
Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

Afegeix al calendari