15 de nov.
09:30

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es

Consorci

Calendari:
Del 15 de novembre a l'1 de desembre de 2021
Horari: Dilluns i dimecres de 9:30 a 13:30h
Durada: 30 hores
Modalitat: Aula Virtual
Docent: Sr. Amadeu IbarzDESCRIPCIÓ:

 • Conèixer i valorar iniciatives reals de la creació d’empreses.
 • Tenir una guia per a la realització de les diferents activitats administratives.
 • Saber el necessari per a desenvolupar un pla de negocis.
 • Definir les eines jurídiques.
 • Tenir clara la viabilitat del projecte.


CONTINGUTS:

 1. Definició de la “idea negoci”

1.1. Equilibri Idea-emprenedor-negoci

1.2. Anàlisi de les aptituds i actitud per emprendre

1.3. Factors de viabilitat i factibilitat

1.4. Valorar pros i contres d´emprendre amb socis, instruments per definir la relació entre els socis

1.5. Reflexionar sobre l´entorn general de l´emprenedor: legal, econòmic i social

1.6. Repàs del “decàleg bàsic de l´emprenedor”

1.7. Treballar els conceptes bàsics del negoci: missió i visió

1.8. Conèixer l´eina fonamental per valorar la situació de partida: D.A.F.O.

1.9. Estructura de costos- Fluxos d´ingressos- Punt d´equilibri

 1. Detallar un pla d’empresa

2.1. Què és un pla de negoci?

2.2. Establir les estratègies per convertir una oportunitat de negoci en un projecte empresarial concret

2.3. Utilitats del pla de negoci

2.4. Determinar quins són els destinataris del pla de negoci

2.5. Característiques fonamentals del pla d´empreses

2.6. Comentari introductori sobre els diversos apartats del pla d´empresa

2.7. Com descriure l'oportunitat de negoci

2.8. Clients

 1. Viabilitat econòmica

3.1. Previsions de resultats

3.2. Valoració i càlcul de les inversions necessàries

3.3. Càlcul de les necessitats de finançament

3.4. Punt d´equilibri: càlcul i explicació del concepte

3.5. Pla de tresoreria

3.6. Càlcul del compte d'explotació i balanç provisional- Previsions de resultats

3.7. Valoració d'inversions: TIR-VAN

3.8. Quadre resum econòmic-financer

 1. Forma jurídica del negoci

4.1. Tipus de formes jurídiques i implicacions de cadascuna en l'àmbit de responsabilitat de l'empresari.

4.2. Autònoms, tràmits i característiques generals

4.3. Societat civil: possibilitats actuals després de la reforma de l´impost de Societats a 2014.

4.4. Societat Mercantil: S.L., S.A., S.L.L., S.A.L.

4.5. Cooperatives

 1. Tràmits

5.1. Tràmits i costos de constitució

5.2. Documentació pel Notari i Registres

5.3. Estatuts socials, models bàsics

5.4. Aspectes laborals: seguretat social i contractació

5.5. Llicència d'activitats

5.6. Propietat industrial: marques i patents

5.7. Protecció de dades

5.8. Referències a la Llei de Suport a l'emprenedor (Llei 14/2013)

 1. Viabilitat del projecte

6.1. Anàlisi del mercat i de la competència, aspectes a tractar

6.2. Pla de màrqueting

6.3. Producció/ Organització


*Per poder seguir la formació correctament has de disposar d’un ordinador amb connexió a internet amb la possibilitat de poder realitzar videoconferències (altaveu, micròfon i càmera). El curs també es pot seguir amb dispositius mòbils o tauletes, encara que no és recomenable.

 

INSCRIPCIÓ:
Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

Afegeix al calendari