25 de maig
09:00

Analitzar la normativa existent i les característiques d'aquest registre.

Calendari: 25 de maig de 2021
Horari: 09:00 a 13:00h
Durada: 4 hores
Modalitat d'impartició: Aula Virtual


OBJECTIU:

El curs pretén analitzar la normativa existent, característiques d'aquest registre així
com oferir les eines per a donar compliment a aquesta obligatorietat, l'absència de la qual serà
susceptible d'aplicació de sancions a partir del 14 d'abril del 2021.

 

CONTINGUTS:
El passat 14 d'abril del 2021 va entrar en vigor el Reial decret 902/2020 de 14 d'octubre, de igualtat
retributiva entre dones i homes , finalitzat el termini d'adaptació de 6 mesos per a les empreses.
Aquesta norma ,desenvolupava l'obligació, ja existent ,de realitzar el registre salarial establerta
pel Decret 6/2019. Totes les empreses hauran de tenir per tant, un registre retributiu de tota la
seva plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs amb independència de la grandària
d'aquestes
DOCENT:

Sr. Ruth Flotats.  
Experta en Protecció de Dades, RH, Igualtat. Formació.

 

PREU: 115 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari