1 de març
16:00

Calendari: 1 i 2 de març de 2021
Horari: 16:00 a 19:00h
Durada: 6 hores
Modalitat d'impartició: Aula Virtual


OBJECTIU:

El curs pretén analitzar la normativa de referència amb incidència especial a les últimes regulacions conseqüència de la situació del COVID -19 així com el procediment i possibles incidències en la seva tramitació.

 

CONTINGUTS:

1.- Introducció.
   - Incidències dels ERTOS en el mercat de treball.
  - Normativa d'aplicació.
  - Especial referència als Reals Decret llei 8, 9 i 18/2020.
  - Prohibició d'acomiadar per causes COVID-19.

2.- Procediment per a la seva tramitació.
  - Concepte i causes motivadores.
  - Constitució de la comissió negociadora.
  - El període de consultes i la negociació de bona fe.
  - Documentació.
  - Pactes habituals amb els representants.
  - Encadenament dels ERTOS. Temps d'aplicació de les mesures.
  - Notificació dels ERTOS  als afectats. Calendari d'afectació individual. Problemes pràctics.
  - Desafectació de treballadors.
  - Comunicacions al SEPE.
  - Facultats de l'Autoritat Laboral.
  - L'informe de la Inspecció de Treball.
  - Impugnació en la via judicial.

 
3. Pròrrogues de ERTOS a partir del 31 de gener del 2021  i fins el 31 de maig del 2021.

- Pròrroga dels ERTOS de força major.
- Prorroga automàtica de tots els ERTOS  de força major vigents, basats en l'article 22 del RD Llei  8/2020 fins al 31-05-2021.
- Prorroga  automàtica de  tots els ERTOS per impediment en el desenvolupament de l'activitat.
- Prorroga  automàtica d els ERTOS per limitació a el desenvolupament normalitzat de l'activitat
- Exoneracions i nou llistat CNAE.
- Nous ERTOS de força major per impediment de desenvolupament de l'activitat.
- Nous ERTOS de força major per limitació de el desenvolupament normal de l'activitat
- Modificació del  ERTOS de força major d'impediment a ERTOS de limitació i viceversa.
- Limitacions i prohibicions per a empreses que s'acullen a el nou paquet de exoneracions.DOCENT:

Sr. Pedro Checa. Cap de la Inspecció Territorial de Treball de Barcelona.Llicenciat en Dret

 

PREU: 150 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari