14 de juny
16:00

analitzar les principals qüestions, incidències i problemes pràctics relacionats amb la cotització a la Seguretat Social especialment relacionats amb les bases, tipus i liquidació de quotes .

Calendari: 14 i 16 de juny de 2021
Horari: 16:00 a 19:00h
Durada: 6 hores
Modalitat d'impartició: Aula Virtual


OBJECTIU:

El curs pretén analitzar les principals qüestions, incidències i problemes pràctics relacionats amb la cotització a la Seguretat Social especialment relacionats amb les bases, tipus i liquidació de quotes .

 

CONTINGUTS:

1.-Determinació de la base.
2- Tipus aplicables,
3.-Situacions especials,
4.-Prorrateig.
5.-Cotització dels productes en espècie i la seva valoració.
6.-Liquidació de les quotes.
7.-La cotització de les dietes i les despeses de locomoció
8.-L'aplicació de la tarifa de primes per a la cotització per accidents de treball i malalties professionals
9.-Comptes comptables i cotització.
DOCENT:

Sr. Jorge Pérez.
Membre del Cos de Sotsinspectors d'Ocupació i Seguretat Social. Professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social Universitat Autònoma de Barcelona. Doctor en Dret

 

PREU: 210 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari