18 de març
09:00

Calendari: 18 i 19 de març de 2021
Horari: 9:00 a 13:00h
Durada: 8 hores
Modalitat d'impartició: Aula Virtual


OBJECTIU:

El curs pretén analitzar la reforma del Pla General de Comptabilitat, regulat pel RD 1/2021 de 12 de Gener publicat en el BOE el 30-01-2021, pel qual es modifica el Pla General de Comptabilitat, el PGC de PIMES, les normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats així com l'adaptació del PGC a les entitats sense ànim de lucre i que són aplicables a partir d'aquest exercici 2021.

 

CONTINGUTS:

1. Pla General Comptable de 2021: perquè del canvi.

2. Reial decret 1/2021, de 12 de gener ( BOE 30-01-2021), pel qual es modifica el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre.

3. Novetats financeres en el Pla General Comptable de 2021.

4. Classificació i Valoració d'Instruments Financers en el Pla General Comptable.

5. Risc creditici i pèrdues per deterioració de valor.

6. Existències a Valor Raonable.

7. Norma de registre i valoració.

8. Efectes en la Memòria de comptes anuals.
DOCENT:

Sra. Margarida Crous.
 Llicenciada en Ciències Econòmiques. Professora IQS Universitat Ramon Llull.

 

PREU: 175 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari