27 de set.
09:30

El curs pretén solucionar els principals dubtes sobre la gestió dels fitxers CRA per a evitar els freqüents errors relacionats amb els enviaments analitzant els diferents conceptes


Calendari: 
 27 i 28 de setembre 2021 
Horari: 09:30-12:30h
Durada: 6 hores
Modalitat d'impartició: Aula virtual

OBJECTIU:
El curs pretén solucionar els principals dubtes sobre la gestió dels fitxers CRA per a evitar els freqüents errors relacionats amb els enviaments analitzant  els diferents conceptes El curs permetrà als participants interpretar la informació enviada en el fitxer CRA , en els fitxers FIE i en els fitxers d'Afiliació, així com comprovar la base de dades de Tresoreria (el Fitxer General d'Afiliació), on poder validar el seu enviament i si ha estat enviat. , com s'ha d'enviar un complementària en el CRA,  com modificar un fitxer CRA o com eliminar un concepte remès en un fitxer CRA anterior.CONTINGUT:

1.- CONCEPTES RETRIBUTIUS ABONATS (CRA)

- Normativa

- Qui esta obligat a transmetre, comunicar CRA?

- Qui queden exclòs de transmetre, comunicar CRA?

- Quin és el termini de transmissió dels CRA?

- Com s'identifiquen els Conceptes Retributius Abonats? Elements constitutius.

2.-CRA – RED DIRECTO.TRANSMISSIÓ DE FITXERS. ASPECTES GENERALS

- Com llegir un fitxer CRA

- Inclusió en un Fitxer CRA de conceptes retributius abonats a més d'un període de liquidació o diferents empreses.

- Retribucions abonades que superen la base màxima de cotització a la Seguretat Social.

- Conceptes inclosos i, exclosos de la base de cotització en funció de la quantia percebuda.

- Situació del treballador d'alta sense retribució i períodes de baixa fora de termini.

- Com s'han de tractar les retencions practicades per les empreses als seus treballadors en l'IRPF?

- En la situació d'incapacitat temporal

3.- ERRORS MÉS COMUNS.

- Solució als errors.

4.- ON VEURE EL FITXER CRA I QUÈ S'ESTÀ ENVIANT ANÀLISI DELS DIFERENTS CONCEPTES RETRIBUTIUS DISCREPÀNCIES ENTRE LES BASES COTITZADES I LES INFORMADES EN FITXER CRA.

- Contractes formació TRL-986.

- Pluriocupació.

- Període en IT.

- Vaga.

- Alta sense retribució.

- Bases màximes segons dies en alta.

- Col·legis concertats.

- Discrepàncies produïdes per infra-cotització.

PREU: 160€

DOCENTS:  Sr. Jesús Lajarín . Cap de Secció del Sistema Red de la Direcció  Provincial de la TGSS de Barcelona.

                         Sra. Margarita Marqués.Area de Recaudació  de la Direcció  Provincial de la TGSS de Barcelona.

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari