26 de gen.
15:30

Calendari: 26 de gener i 2 de febrer de 2022
Horari: de 15:30 a 19:30h
Durada: 8 hores
Modalitat: Aula Virtual

 

OBJECTIU GENERAL:

Anàlisis comparatiu de les principals novetats de la reforma laboral introduïda al desembre del 2021. Discussió de les mesures adoptades i de la seva oportunitat i impacte en el món de les relacions laborals.

Repàs de la regulació vigent en totes les matèries que han estat objecte de modificacions, així com de la seva implementació efectiva, mitjans per al seu control i efectes en el dia a dia de les empreses.

Consells pràctics per a l’adaptació dels contractes de treball, convenis col·lectius i altres condicions laborals als canvis introduïts pel legislador; analitzant la seva entrada en vigor, règims transitoris previstos per part del propi Real Decret-Llei i situacions reals que poden produir-se.

 

CONTINGUTS:

1.- INTRODUCCIÓ: Novetats legislatives, exposició de motius i possibles modificacions posteriors.

2.- CONTRACTES DE TREBALL: Novetats en matèria de contractes formatius, contractes de duració determinada i concatenació de contractes. Contractes fixes-discontinus. Discapacitats. Sector construcció.

3.- SUBCONTRACTACIÓ: Concepte de pròpia activitat. Responsabilitat laboral i de Seguretat Social. Conveni col·lectiu aplicable. Règim transitori.

4.- CONVENIS COL·LECTIUS: Duració, pròrroga i ultractivitat. Concurrència de convenis. Prioritat aplicativa. Compensació i absorció. Règim transitori.

5.-ERTOs: Impediment o limitació d’activitat. Flexibilitat RED. Sol·licitud, legitimació i tramitació. Bonificacions a la Seguretat Social.

6.- COMPLIMENT: Modificació imports, reforç Inspecció de Treball, automatització del procediment sancionador i comunicacions de conversió de contractes.

7- SEGURETAT SOCIAL: Cotització addicional en contractes de duració determinada. Cotització durant ERTO. Modificacions prestació d’atur. Cotització de contractes en alternança.

8- ALTRES: Becaris, SMI, Fons UE, i Covid-19. Entrada en vigor i règims transitoris. Protecció dels treballadors menors d’edat.


DOCENT

Sr. Gerard Luján.

Membre del Cos d`Inspectors de Treball de Catalunya, demarcació de Barcelona. Grau en Dret.

 

Preu: 190 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari