21 de juny
16:00

Calendari: 21 de juny al 28 de juliol 2021
Horari: Tutories setmanals
Durada: 20 hores
Modalitat d'impartició: E-learning


OBJECTIU: L'objectiu de la formació és afiançar l'ús correcte de les eines bàsiques de l'Excel més comunes en el día a día de l'empresa.

CONTINGUTS:

 • Introducció i gestió de dades
  • Definir taules, ordenar, filtrar i imprimir.
  • Formats de cel.la
  • Validació de dades
  • Protecció del full
 • Férmules i funcions bàsiques
  • Càlculs bàsics, porcentatges, referencies absolutes i relatives
  • Funcions bàsiques: SUMA, PROMIG, CONTAR, MAX i MIN
  • Fòrmules i funcions avanzades
  • Funcions condicionals: CONTAR.SI, SUMAR.SI, SI
  • BUSCARV
 • Format condicional
  • Regles predefinides de format condicional
  • Administració de regles
 • Gràfics
  • Elements d'un gràfic
  • Creació d'un gràfic
  • Eines de gràfics
 • Taules i gràfics dinàmics
  • Introducció a les taules i gràfics dinàmics

 

PREU: 160 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari