16 de nov.
10:00

Aquest programa está disenyat per què puguis aplicar els principis i pràctiques de l'agilitat, des del primer dia.


Calendari: 
 16 i 23 novembre  2021 
Horari: 10:00-14:00h
Durada: 8 hores
Modalitat d'impartició: Presencial

OBJECTIU:

Aquest programa está disenyat per què puguis aplicar els principis i pràctiques de l'agilitat, des dell primer día.CONTINGUT:

- A què responen les Metodologies Agile

- Diferències entre els marcs de treball Scrum i Kanban. Per què serveix cadescun i, quina és la seva aplicació.

 

- Mètode Scrum 

  • Entendre en quin context aplicarem el Marc de Treball Scrum
  • Experimentar què és SER Agile vs FER Agile
  • Aplicar els esdeveniments i identificar les millors pràctiques
  • Crear un producte / servei amb l' Equip Scrum
-Mètode Kanban
  • Comprendre els conceptes bàsics del Mètode
  • Experimentar el poder de la visualització
  • Crear un "tablero"
  • Enumerar els beneficis de la col.laboració dins de l'equip
  • Com executar reunions diàries
  • Entendre Kanban com una forma d'evolucionar en la gestió

 

PREU: 190€

DOCENT: iNÉS HORCAS  Consultora en Entorns Innovadors d'Alt Rendimient. Agile People Coach

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari