20 de set.
10:00

Les organitzacions necessiten més que mai, respondre amb rapidesa i valor, a la demanda canviant del mercat, dins d'un context de màxima competitivitat.


Calendari:
20-21 i 27-28 de setembre 2021 
Horari: 10:00-14:00h
Durada: 20 hores
Modalitat d'impartició: Presencial

OBJECTIU:

Les organitzacions que tenen entorns innovadors d'alt rendimient, aplicant metodologies àgils, estan adaptant-se als canvis amb èxit, incrementant la seva eficiència, creativitat i productivitat, mitjantçant equips autogestionats.
Aquest programa està dissenyat per què puguis aplicar els principis i pràctiques de l'agilitat, des del primer dia.

CONTINGUT:

1.Què és l'Agilitat i a què respòn:
   -VUCA, el nostre context actual i les seves característiques
   -Entorns Complexes vs entorns Complicats
   -Diferència entre una gestió predictiva i una gestió àgil
   -Què és Agile : Manifest, Principis i Valors
   -Introducció al Scrum
   -Introducció al Kanban
   -Com aplicar-lo a la teva empresa

 2. El marc de treball Scrum: què obtindràs?
   -Entendre en quin context apliquem el Marc de Treball Scrum
   -Experimentar què és SER Agile vs FER Agile
   -Aplicar els esdeveniments i identificar les millors pràctiques
   -Crear un producte/servei mitjançant l'Equip Scrum

3. El mètode Kanban
   -Comprendre els conceptes bàsics del mètode Kanban
   -Experimentar el poder de la visualització
   -Crear un "Tablero Kanban"
   -Enumerar els beneficis de la col.laboració dins l'equip
   -Com executar reunions diàries Kanban
   -Entendre Kanban com una manera d'evolucionar en la gestió. 

PREU: 425 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari