7 de jul.
10:00

Proporcionar les eines bàsiques per poder-se expressar de manera més inclusiva

Calendari: 07 juliol 2021
Horari: de 10:00 a 13:00h
Durada: 3 hores
Lloc d'impartició: Aula virtual


OBJECTIU:

  • Proporcionar les eines bàsiques per poder-se expressar de manera més inclusiva, tot aplicant estratègies de millora dels textos utilitzats habitualment en l’activitat professional quotidiana.


CONTINGUTS: 

  • Exemples freqüents de sexisme i androcentrisme en la redacció de textos: l’abús del masculí genèric, la representació asimètrica, els doblets aparents, la concordança.
  • Recomanacions i propostes de canvi: els mots col·lectius, les formes despersonalitzades, dobles i abreujades, les professions i titulacions.
  • Normalitzar la diferència: la comunicació lliure de prejudicis i respectuosa amb la diversitat funcional i cultural.
  • Estratègies de redacció: reescriptura de documents des d’una perspectiva inclusiva.
  • Recursos per a l’aplicació del llenguatge inclusiu: manuals, guies i eines en línia.


DOCENT: 
Experta en matèria d'igualtat d'oportunitats i assetjament sexual o per raó de gènere.

PREU: 115 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari