18 de maig
15:00

Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Calendari: 18 de maig de 2021
Horari tutories: dimarts 15:00 a 17:30h
Durada: 20 hores
Modalitat d'impartició: E-learning


OBJECTIU:

Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

 

CONTINGUTS:
-El procés de la comunicació i la resolució de conflictes
-Resolució assertiva dels conflictes
-Empatia: habilitat per resoldre conflictes
-Metodologia per resoldre conflictes
-Estils de negociació
DOCENT:

Sr. Enric Bastardas. 
Formador en Emotional Branding,Master Practitioner en PNL. Comunicació i Social Media, CommunityManager, Content Manager i consultor. Divulgador emocional.

 

PREU: 150 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari