Calendari: 19 I 26 d'abril de 2021
Horari: 09:30 a 13:30h
Durada: 4 hores
Modalitat d'impartició: Aula Virtual


OBJECTIU:

Les mesures de flexibilitat que tenen per objecte dotar a les empreses d'un marc jurídic que els permeti
poder ajustar i modificar les condicions laborals a la situació real de les mateixes, per a evitar possibles
acomiadaments a conseqüència de la crisi sanitària COVID-19 ,que s'està vivint en aquests moments.

 

CONTINGUTS:

1.- Distribució irregular de jornada.

2.- Modificacions funcionals. Classes, causes, límits, procediments, problemàtica pràctica.

3.- Modificacions substancials de condicions de treball. Concepte, llistat de condicions substancials, justificació,
     classes, procediments, impugnacions judicials. Aspectes pràctics.

4.- Inaplicació del conveni col·lectiu. Convenis susceptibles, causes, procediments, arbitratges, problemàtica pràctica.

5.- Prioritat del conveni d'empresa. Concurrència. Subjectes legitimats, condicions laborals amb prioritat en el conveni
     d'empresa, procediment.

6.- Limitació de la ultra activitat dels convenis col·lectius
DOCENT:  
Sr. Antonio Benavides.
Graduat Social i Advocat. Professor de la Universitat Ramón Llull i Universitat Oberta de Catalunya. Membre del Tribunal Laboral de Catalunya 

PREU: 175 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari