24 de maig
09:00

Curs teòric i pràctic de com dur a terme els possibles acomiadaments col.lectius.

Calendari: 24 i 25 de maig 2021
Horari: de 09:00 a 12:00h
Durada: 6 hores
Lloc d'impartició: C/ Ausiàs Marc 9, 08224 Terrassa

 

OBJECTIU:


-Incidències dels ERES en el mercat de treball
-Normativa d'aplicació
-Prohibició d'acomiadar per causes COVID-19

 

 

 

CONTINGUTS:

 

-Concepte d'acomiadament col.lectiu
-Causes motivadores. Especial referència a la causa econòmica.
-Constitució de la comissió negociadora. Comissions ad hoc.
-El període de consultes i la negociació de bona fe.
-Documentació. La memòria explicativa i l'informe tècnic.
-Particularitat dels grups d'empreses (laborals i mercantils) 
-Criteris de selecció dels treballadors afectats.
-Adopció d'acords
-Competències de l'Autoritat Laboral
-L'informe de la Inspecció de Treball
-Impugnació en la via judicial
-Casos pràctics


DOCENT:

Sr. Pedro Checa

Cap de la Inspecció Territorial de Treball de Barcelona. Llicenciat en Dret.

 

PREU: 160 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari