Egara Formació Educació Terrassa BarcelonaFORMACIÓ A PER EMPRESES | EGARA FORMACIÓ
Solucions integrals de   formació a mida per a empreses afavorint el desenvolupament de competències dels diferents perfils professionals en base els objectius estratègics de l’empresa.

Què oferim?

-  Formació personalitzada alineada als objectius estratègics i operatius de l’empresa.

-  Gestió de la bonificació del curs realitzant tots els tràmits davant de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

RECURSOS HUMANS

Gestió estratègica RRHH
Gestió del talent
Gestió per competències
Plans de carrera
Gestió del canvi
Gestió de la diversitat
Polítiques retributives
Gestió del conflicte a l’organització
Avaluació de l’acompliment
etc.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals de 30 hores, 50 hores, Recurs Preventiu, Conducció de maquinària, Carretons elevadors, Dumper, Manipulació de maquinària, Treballs en alçada, Pont grua, Plataforma mòbil, Manipulació manual de càrregues, Pantalles de visualització “PVD”,…

Formació per a Tècnics/ques en PRL: Auditoria de Prevenció de Riscos, Gestió de la prevenció: Oshas 18001, Investigació d’accidents, Actualització de la normativa PRL de cada any, Riscos específics de cada sector o àrea d’activitat: Riscos físics, químics i biològics, Riscos elèctrics, Riscos ergonòmics, Riscos psicosocials, Adequació maquinària a la normativa,...

Formació per al sector del Metall: Primer cicle: Aula permanent (8h), Segon cicle: Formació específica al lloc de treball (20h), Delegat de Prevenció (70h), Curs Bàsic de PRL per la Construcció (60h),…

Primers Auxilis i Emergències: Primers Auxilis, Elaboració del Pla d’Autoprotecció, Equips d’Alarma i Evacuació, Equips de Primera Intervenció: E.P.I., Equips de Segona Intervenció: E.S.I.,...

IGUALTAT D'OPORTUNITATS

Agent d’Igualtat
Sensibilització en igualtat de tracte i oportunitats
Sensibilització en la prevenció de l’assetjament a les organitzacions
etc.

HABILITATS DIRECTIVES I COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Gestió d’equips, Lideratge
Gestió del conflicte a l’organització
Eficàcia en la conducció de reunions
Entrevista per competències
Avaluació de l’acompliment
Gestió del temps, Creativitat
Intel·ligència emocional
Contenció verbal en situació de crisi
Presentacions en públic
Comunicació efectiva
etc.

INFORMÀTICA

Paquet Office (Word, Excel, Access i Power Point)
Correu electrònic
Internet
Sistemes Operatius
Pàgines Web
Disseny Gràfic
Programació
Xarxes Socials
Configuració i Gestió de Xarxes
Seguretat
etc.

IDIOMES

Anglès
Francès
Alemany
Català
Castellà
Xinès
Rus
Àrab
etc.
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Gestió Comptable
Fiscal i Laboral
Economia d’empresa
Direcció Estratègica
Direcció d’Operacions
Finances
Anàlisis d’estats financers
etc.

COMERCIAL I MÀRQUETING

Tècniques de negociació
Tècniques de venda
Atenció al client
Fidelització de clients
Direcció Comercial
Gestió de Vendes
Pla de Màrqueting
Pla estratègic de l’empresa
etc.

QUALITAT I MEDI AMBIENT

Gestió Mediambiental
Normativa ISO
Gestió de la Qualitat
Auditoria de Qualitat
Gestió Integrada: Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals
etc.

FORMACIÓ TÈCNICA

Electricitat
Electrònica
Mecànica
Soldadura
Climatització
Energies Renovables: Energia Solar
etc.

COMERÇ INTERNACIONAL

Gestió administrativa del comerç internacional
Gestió duanera
Crèdits documentaris
Incoterms
Operacions triangulars
Fiscalitat en el comerç internacional
Formes de pagament internacional
Gestió internacional per l’equip d’atenció al client
Gestió de compres internacionals i importacions
etc.

PRODUCCIÓ I LOGÍSTICA

Lean Manufacturing
Lean Logístic
TPM Gestió del Manteniment
SMED
5’S
Gestió d’estocs
Gestió integral de magatzems i inventaris
Gestió de Compres
etc.