14 de març
15:00

Curs subvencionat adreçat a persones en situació d'atur

Calendari: : Del 14/03/2022 al 26/09/2022
Horari: De dilluns a divendres de 15:00 a 20:00h
Durada: 480 hores
Modalitat: SemipresencialCONTINGUTS:


 • MF0973_1: (Transversal) Enregistrament de dades (90 hores).
 • Organització i manteniment del lloc de treball i els terminals informàtics en el procés d'enregistrament de dades
 • L'actuació personal i professional en l'entorn de treball de l'activitat d'enregistrament de dades
 • Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats estesos de terminals informàtics
 • Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats numèrics de terminals informàtics
 • Utilització de tècniques de correcció i assegurament de resultats

 

 • MF0974_1: Tractament de dades, textos i documentació (150 hores).

 

 • UF0510: Processadors de textos i presentacions d'informació bàsics (60 hores).
 • L'aplicació de tractament de textos
 • Configuració, visualització i impressió de documents en diferents suports
 • Utilització de les diferents possibilitats per millorar l'aspecte del text
 • Creació de taules senzilles, ús i maneig
 • Disseny, organització i arxivament de les presentacions gràfiques
 • Objectes

 

 • UF0511: Tractament bàsic de dades i fulls de càlcul (50 hores).
 • L'aplicació de full de càlcul
 • Edició i modificació de dades
 • Fórmules i funcions bàsiques
 • Inserció de gràfics elementals
 • Impressió, ordenació, filtratge i protecció bàsica de fulls i llibres

 

 • UF0512: Transmissió d'informació per mitjans convencionals i informàtics (40 hores).
 • Connexió i funcionament operatiu de l'equipament informàtic
 • Transmissió interna personal de documentació
 • Transmissió interna informatitzada de documents
 • Normes de seguretat que garanteixen la confidencialitat en la transmissió

 

 • MF0971_1: (Transversal) Reproducció i arxiu (120 hores).

 

 • UF0513: Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic (60 hores).
 • Sistemes operatius habituals
 • Arxivament i classificació de documentació administrativa
 • Base de dades
 • Inserció de dades en taules
 • Consultes de selecció
 • Formularis i informes

 

 • UF0514: Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic (60 hores).
 • Reproducció en equips de reprografia
 • Operacions d'enquadernació funcional de documents

 

 

 • Formació complementària: Inserció laboral, Sensibilització en Medi Ambient, Igualtat i Prevenció de Riscos Laborals (40 hores).

 

 • Mòdul de pràctiques no laborals d'operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents (80 hores).

 

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí
PROCÉS DE SELECCIÓ D’ALUMNAT:

 • Un cop lliurada la Fitxa de preinscripció juntament amb la documentació que es demana a cada curs, queda formalitzada la Preinscripció. El fet de fer la preinscripció no li assegura una plaça al curs, solament li assegura que podrà participar al procés de selecció que es durà a terme.
 • Des d’Egara Formació ens posarem en contacte amb vostè preferentment per e-mail o whatsapp per citar-lo un dia i hora concrets i venir a realitzar la prova de selecció. Aquesta constarà d’una petita prova escrita tipus test i d’una entrevista curta. En cas de no poder assistir el dia i hora establerts, se li demana que ens ho faci saber; del contrari perdria el dret sobre la Preinscripció realitzada.
 • Un cop realitzada la selecció, ens posarem en contacte amb totes les persones que han participat per comunicar si han estat acceptades o bé queden en llista d’espera. Aquesta comunicació es farà per e-mail o whatsapp. 

Afegeix al calendari