28 de febr.
15:30

Curs subvencionat adreçat a persones en situació d'atur

Calendari: : Del 28/02/2022 al 30/09/2022
Horari: De dilluns a dijous de 15:30 a 20:30h
Durada: 470 hores
Lloc d'impartició: Centre Cultural de TerrassaCONTINGUTS:

MF0969_1: Tècniques administratives bàsiques d'oficina (150 hores).

UF0517: Organització empresarial i de recursos humans (30 hores)
 • L'organització d'entitats públiques i privades
 • L'organització dels recursos humans
UF0518: Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria en l'empresa (30 hores)
 • Tractament de la correspondència i paqueteria interna i externa
UF0519: Gestió auxiliar de documentació economicoadministrativa i comercial (90 hores).
 • Gestió auxiliar de documentació administrativa bàsica
 • Gestió bàsica de tresoreria
 • Gestió i control bàsic d'existències

MF0970_1: Operacions bàsiques de comunicació (120 hores).

UF0520: Comunicació en les relacions professionals (50 hores).
 • Processos i tècniques de comunicació en situacions professionals de recepció i transmissió d'informació
 • Pautes de comportament assertiu en situacions de treball
 • Els conflictes amb persones internes o externes de l'empresa

UF0521: Comunicació oral i escrita en l'empresa (70 hores).
 • La comunicació oral
 • La comunicació escrita
 • Aplicacions i mitjans informàtics que intervenen en la gestió de la comunicació empresarial

MF0971_1: (Transversal) Reproducció i arxiu (120 hores).

UF0513: Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic (60 hores).
 • Sistemes operatius habituals
 • Arxivament i classificació de documentació administrativa
 • Base de dades
 • Inserció de dades en taules
 • Consultes de selecció
 • Formularis i informes
UF0514: Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic (60 hores).
 • Reproducció en equips de reprografia
 • Operacions d'enquadernació funcional de documents

 
Formació complementària: Inserció laboral, Sensibilització en Medi Ambient, Igualtat i Prevenció de Riscos Laborals (40 hores).
Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals (40 hores)INSCRIPCIÓ:
Per realitzar la inscripció al curs clica aquí
PROCÉS DE SELECCIÓ D’ALUMNAT:

 • Un cop lliurada la Fitxa de preinscripció juntament amb la documentació que es demana a cada curs, queda formalitzada la Preinscripció. El fet de fer la preinscripció no li assegura una plaça al curs, solament li assegura que podrà participar al procés de selecció que es durà a terme.
 • Des d’Egara Formació ens posarem en contacte amb vostè preferentment per e-mail o whatsapp per citar-lo un dia i hora concrets i venir a realitzar la prova de selecció. Aquesta constarà d’una petita prova escrita tipus test i d’una entrevista curta. En cas de no poder assistir el dia i hora establerts, se li demana que ens ho faci saber; del contrari perdria el dret sobre la Preinscripció realitzada.
 • Un cop realitzada la selecció, ens posarem en contacte amb totes les persones que han participat per comunicar si han estat acceptades o bé queden en llista d’espera. Aquesta comunicació es farà per e-mail o whatsapp. 

Afegeix al calendari