19 d’abr.
15:30

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a persones en situació d'atur

Calendari: Del 19/04/2022 al 10/10/2022
Horari: De dilluns a divendres de 15:30 a 20:30h
Durada: 440 hores
Modalitat: SemipresencialREQUISITS MÍNIMS ALUMNES*:

Nivell 3: Batxillerat o equivalent, CP del mateix nivell del mòdul o certificat al qual es vol accedir, CP de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir, prova d’accés als cicles formatius de grau superior superada, complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior, prova d’accés a la universitat per a major de 25 anys.
Els títols han d’estar homologats per les administracions espanyoles/catalanes competents  


*En cas de no tenir la titulació requerda es faràn proves de competències
CONTINGUTS:


MF1038_3: Contextos socials d'intervenció comunitària (50 hores). 

 1. Tècniques d'investigació en la intervenció social.
 2. Processos d'anàlisi de població i institucions objecte d'intervenció.
 3. Gestió de la informació en la intervenció social.

 

MF1039_3: Prevenció de conflictes (70 hores). 

 1. Desenvolupament d'estratègies i habilitats per prevenir conflictes a la comunitat.
 2. Disseny de les activitats de trobada en la mediació comunitària.
 3. Anàlisi, organització i transmissió de la informació del servei de mediació.

 

MF1040_3: Gestió de conflictes i processos de mediació (90 hores). 

 1. La gestió de conflictes des de la mediació i altres mètodes.
 2. Processos i tècniques de mediació.
 3. Aplicació de la mediació en altres àmbits d'actuació.
 4. Procés de mediació en l'àmbit comunitari.
 5. Desenvolupament de xarxes socials i derivació efectiva.

 

MF1041_3: Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació (80 hores). 

 1. Processos d'avaluació del programa o servei de mediació.
 2. Procés d'avaluació de les activitats de mediació.
 3. Anàlisi, organització i transmissió de la informació del servei de mediació.

 

MF1026_3 (Transversal): Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes (50 hores). 

 1. Marc d'intervenció per a l'impuls de la igualtat efectiva entre dones i homes.
 2. Procés d'incorporació de la perspectiva de gènere en projectes d'intervenció social.

 

Formació complementària (40 hores).

Inserció laboral, Sensibilització en Medi Ambient, Igualtat i Prevenció de Riscos Laborals

 

MP0169: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de mediació comunitària (80 hores).PROCÉS DE SELECCIÓ D’ALUMNAT:

 • Un cop lliurada la Fitxa de preinscripció juntament amb la documentació que es demana a cada curs, queda formalitzada la Preinscripció. El fet de fer la preinscripció no li assegura una plaça al curs, solament li assegura que podrà participar al procés de selecció que es durà a terme.
 • Des d’Egara Formació ens posarem en contacte amb vostè preferentment per e-mail o whatsapp per citar-lo un dia i hora concrets i venir a realitzar la prova de selecció. Aquesta constarà d’una petita prova escrita tipus test i d’una entrevista curta. En cas de no poder assistir el dia i hora establerts, se li demana que ens ho faci saber; del contrari perdria el dret sobre la Preinscripció realitzada.
 • Un cop realitzada la selecció, ens posarem en contacte amb totes les persones que han participat per comunicar si han estat acceptades o bé queden en llista d’espera. Aquesta comunicació es farà per e-mail o whatsapp.


INSCRIPCIÓ:
Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

Afegeix al calendari