16 de des.
16:00

Curs subvencionat

Dates: Del 26/12/2020 al 28/05/2021
Horari:
De dilluns a divendres de 16:00 a 21:00h
Durada:
440 hores
Modalitat:
Semipresencial


Requisits d'accés:
Disposar de Batxillerat o CFGS (en cas de no tenir els estudis mínims es faran proves de competències)


CONTINGUTS:


MF1038_3: Contextos socials d'intervenció comunitària (50 hores). 

 1. Tècniques d'investigació en la intervenció social.
 2. Processos d'anàlisi de població i institucions objecte d'intervenció.
 3. Gestió de la informació en la intervenció social.

 

MF1039_3: Prevenció de conflictes (70 hores). 

 1. Desenvolupament d'estratègies i habilitats per prevenir conflictes a la comunitat.
 2. Disseny de les activitats de trobada en la mediació comunitària.
 3. Anàlisi, organització i transmissió de la informació del servei de mediació.

 

MF1040_3: Gestió de conflictes i processos de mediació (90 hores). 

 1. La gestió de conflictes des de la mediació i altres mètodes.
 2. Processos i tècniques de mediació.
 3. Aplicació de la mediació en altres àmbits d'actuació.
 4. Procés de mediació en l'àmbit comunitari.
 5. Desenvolupament de xarxes socials i derivació efectiva.

 

MF1041_3: Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació (80 hores). 

 1. Processos d'avaluació del programa o servei de mediació.
 2. Procés d'avaluació de les activitats de mediació.
 3. Anàlisi, organització i transmissió de la informació del servei de mediació.

 

MF1026_3 (Transversal): Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes (50 hores). 

 1. Marc d'intervenció per a l'impuls de la igualtat efectiva entre dones i homes.
 2. Procés d'incorporació de la perspectiva de gènere en projectes d'intervenció social.

 

Formació complementària (20 hores)

Inserció laboral, Sensibilització en Medi Ambient, Igualtat i Prevenció de Riscos Laborals

 

MP0169: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de mediació comunitària (80 hores).
INSCRIPCIÓ:
Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

Afegeix al calendari