25 de febr.
15:00

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a persones en situació d'atur

Calendari: Del 25/02/2022 al 14/07/2022
Horari:
De dilluns a divendres de 15:00 a 20:00h
Durada:
460 hores
Modalitat:
Semipresencial (de dilluns a dijous - Aula Virtual / divendres - presencial)

REQUISITS MÍNIMS ALUMNES*:

Nivell 3: Batxillerat o equivalent, CP del mateix nivell del mòdul o certificat al qual es vol accedir, CP de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir, prova d’accés als cicles formatius de grau superior superada, complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior, prova d’accés a la universitat per a major de 25 anys.
Els títols han d’estar homologats per les administracions espanyoles/catalanes competents  


*En cas de no tenir la titulació requerda es faràn proves de competències
CONTINGUTS:


MF1442_3: Programació didàctica d'accions formatives per a l'ocupació (60 hores).

 1. Estructura de la formació professional.
 2. Certificats de professionalitat. 
 3. Elaboració de la programació didàctica d'una acció formativa en la formació per a l'ocupació.
 4. Elaboració de la programació temporalitzada de l'acció formativa.

 

MF1443_3: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en la formació professional per a l'ocupació (90 hores).

 1. Disseny i elaboració de material didàctic imprès.
 2. Planificació i utilització de mitjans i recursos gràfics.
 3. Disseny i elaboració de materials i presentacions multimèdia.
 4. Utilització del web com a recurs didàctic.
 5. Utilització de la pissarra digital interactiva.
 6. Entorn virtual d'aprenentatge.

 

MF1444_3: Impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació (100 hores).

UF1645: Impartició d'accions formatives per a l'ocupació (70 hores).

 1. Aspectes psicopedagògics de l'aprenentatge en la formació professional per a l'ocupació.

 2. Dinamització de l'aprenentatge en el grup segons la modalitat d'impartició

 3. Estratègies metodològiques en la formació professional per a l'ocupació segons la modalitat d'impartició.

 

UF1646: Tutorització d'accions formatives per a l'ocupació (30 hores).

 1. Característiques de les accions tutorials en la formació professional per a l'ocupació.
 2. Desenvolupament de l'acció tutorial.
 3. Desenvolupament de l'acció tutorial en línia.

MF1445_3: Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge en la formació professional per a l'ocupació (60 hores).

 1. Avaluació en la formació per a l'ocupació aplicada a les diferents modalitats d'impartició.
 2. Elaboració de proves per avaluar continguts teòrics.
 3. Disseny i elaboració de proves d'avaluació de pràctiques adaptades a la modalitat d'impartició.
 4. Avaluació i seguiment del procés formatiu d'acord amb la formació presencial i en línia.

 

MF1446_3: Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació (30 hores).

 1. Anàlisi del perfil professional.
 2. La informació professional. Estratègies i eines per a la recerca de feina.
 3. Qualitat de les accions formatives. Innovació i actualització docent.
 

Formació complementària (40 hores).

Inserció laboral, Sensibilització en Medi Ambient, Igualtat i Prevenció de Riscos Laborals


MP0353: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de de docència en la formació per a l'ocupació (40 hores).PROCÉS DE SELECCIÓ D’ALUMNAT:

 • Un cop lliurada la Fitxa de preinscripció juntament amb la documentació que es demana a cada curs, queda formalitzada la Preinscripció. El fet de fer la preinscripció no li assegura una plaça al curs, solament li assegura que podrà participar al procés de selecció que es durà a terme.
 • Des d’Egara Formació ens posarem en contacte amb vostè preferentment per e-mail o whatsapp per citar-lo un dia i hora concrets i venir a realitzar la prova de selecció. Aquesta constarà d’una petita prova escrita tipus test i d’una entrevista curta. En cas de no poder assistir el dia i hora establerts, se li demana que ens ho faci saber; del contrari perdria el dret sobre la Preinscripció realitzada.
 • Un cop realitzada la selecció, ens posarem en contacte amb totes les persones que han participat per comunicar si han estat acceptades o bé queden en llista d’espera. Aquesta comunicació es farà per e-mail o whatsapp.


INSCRIPCIÓ:
Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

Afegeix al calendari