31 de gen.
08:30

Curs subvencionat adreçat a persones en situació d'atur

Calendari: : Del 31/01/2022 al 18/10/2022
Horari: De dilluns a divendres de 8:30 a 14:30h
Durada: 920 hores
Lloc d'impartició: Centre Cultural de TerrassaREQUISITS MÍNIMS ALUMNES*:

Nivell 2: Graduat ESO, CP del mateix nivell del mòdul o certificat al qual es vol accedir, CP de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir, prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà superada,  complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà, prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i/o 45 anys.

Els títols han d’estar homologats per les administracions espanyoles/catalanes competents  


*En cas de no tenir la titulació requerda es faràn proves de competències


CONTINGUTS:

MF0976_2: (Transversal) Operacions administratives comercials (160 hores).
•UF0349: Atenció al client en el procés comercial (40 hores).
•UF0350: Gestió administrativa del procés comercial (80 hores).
•UF0351: Aplicacions informàtiques de la gestió comercial (40 hores).

MF0979_2: (Transversal) Gestió operativa de tresoreria (90 hores).

MF0980_2: (Transversal) Gestió auxiliar de personal (90 hores).

MF0981_2: Registres comptables (120 hores).
•UF0515: Pla General de Comptabilitat (90 hores).
•UF0516: Aplicacionsinformàtiques de comptabilitat (30 hores).

MF0973_1: (Transversal) Enregistrament de dades (90 hores).

MF0978_2: (Transversal) Gestió d'arxius (60 hores).

MF0233_2: (Transversal) Ofimàtica (190 hores).
•UF0319: Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic(30 hores).
•UF0320: Aplicacions informàtiques de tractament de textos (30 hores).
•UF0321: Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul (50 hores).
•UF0322: Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals(50 hores).
•UF0323: Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d'informació (30 hores).

Formació complementària: Inserció laboral, Sensibilització en Medi Ambient, Igualtat i Prevenció de Riscos Laborals (40 hores)

MP0111: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'activitats de gestió administrativa (80 hores).


INSCRIPCIÓ:
Per realitzar la inscripció al curs clica aquí
PROCÉS DE SELECCIÓ D’ALUMNAT:

  • Un cop lliurada la Fitxa de preinscripció juntament amb la documentació que es demana a cada curs, queda formalitzada la Preinscripció. El fet de fer la preinscripció no li assegura una plaça al curs, solament li assegura que podrà participar al procés de selecció que es durà a terme.
  • Des d’Egara Formació ens posarem en contacte amb vostè preferentment per e-mail o whatsapp per citar-lo un dia i hora concrets i venir a realitzar la prova de selecció. Aquesta constarà d’una petita prova escrita tipus test i d’una entrevista curta. En cas de no poder assistir el dia i hora establerts, se li demana que ens ho faci saber; del contrari perdria el dret sobre la Preinscripció realitzada.
  • Un cop realitzada la selecció, ens posarem en contacte amb totes les persones que han participat per comunicar si han estat acceptades o bé queden en llista d’espera. Aquesta comunicació es farà per e-mail o whatsapp.

 

Afegeix al calendari