Presència de les dones en el món científic i tecnològic

08/03/2023

Històricament, els graus STEM (Science, Technology, Engineering i Mathematics) han tingut una major presència d’homes que de dones. Tot i que en l’actualitat es busqui potenciar la participació de les dones en aquestes modalitats acadèmiques, les ràtios de presencialitat continuen sent baixos. Quines són les causes que comporten una baixa participació per part de les dones en els graus STEM? Hi ha referents femenins que incentivin i encoratgin la seva participació? Quines actuacions s’estan duent a terme a Catalunya respecte a aquest àmbit?

Avui dia, tan sols el 23% dels càrrecs directius en aquest sector són dones i només el 7% de les dones científiques tenen títols honorífics.

Aquestes dades, juntament amb altres aspectes provinents de l’àmbit polític, econòmic, social i inclús històric, posen de manifest la falta d’encoratjament i facilitats d’accés cap a les dones per iniciar estudis en l’àmbit científic i tecnològic. A més, cal destacar que un cop els estudis han finalitzat, les oportunitats a l’hora d’aconseguir càrrecs de responsabilitat es veuen afectades per diferents factors.

Per tant, no només es tracta d’una falta de referents femenins en aquests camps d’estudi, sinó també d’una falta de visibilització per part de l’opinió pública i del mateix sector.

Iniciatives per apropar el sector científic i tecnològic a les dones

A principis del mes de febrer, l’Ajuntament de Barcelona i les Conselleries d’Investigació, Universitats i Igualtat i Feminismes, van celebrar, juntament amb dones científiques i investigadores, “un acte que ha reivindicat la importància de la igualtat efectiva en la ciència i la investigació”. (El Periódico, 2023).

Es tracta del programa #100tíficas, una iniciativa sorgida entre la col·laboració de diverses entitats del món educatiu, professional i de l’administració pública. L’objectiu d’aquest programa es basa en apropar les dones involucrades en el món de la investigació i el desenvolupament de la ciència i la tecnologia a les nenes de primària i secundària, mitjançant xerrades a les escoles perquè s’animin a seguir els seus passos. En aquesta 5a edició hi van participar 500 escoles de tota Catalunya, juntament amb 560 dones de les carreres de STEM.

Per altre costat, els dies 2 i 3 de març es va celebrar el III Congrés Dones, Ciència i Tecnologia WSCITECH23 a Vapor Universitari de la UPC, a Terrassa. Aquesta col·laboració entre l’administració pública i les universitats públiques i privades, va originar el tercer congrés, el qual va comptar amb diverses xerrades i activitats per fomentar les vocacions científiques entre les noies, donant valor a les aportacions de les dones que treballen en aquest àmbit. L’objectiu es basa en fomentar les vocacions científiques entre les noies i posar en relleu la tasca desenvolupada en aquests camps.

En últim lloc, una referent important que ha posat el focus sobre aquest tema ha estat el de la Sara Garcia, la primera dona espanyola astronauta, la qual demostra que les dones poden arribar molt lluny i fer tot el que es proposen.

Quines iniciatives coneixes? Creus que les dones tenen les mateixes oportunitats que els homes en el món científic i tecnològic, i per ocupar càrrecs de responsabilitat?

Fonts:

Ajuntament de Terrassa. (2023). Congrés Dones 2023. Enllaç: https://www.terrassa.cat/es/congresdones23

Martín, A. (2023). "Que ninguna niña sienta que la ciencia no es para ella": 500 investigadoras brindan referentes femeninos en las escuelas. El Periódico. Enllaç: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20230202/cientificas-ninas-ciencia-escuelas-mujeres-82387316