Per què és important formar als treballadors?

05/07/2022

Reskilling, upskilling i formació contínua; són conceptes que en els darrers mesos apareixen en molts articles de l’àrea de recursos humans. Tots ells tenen en comú la idea de que la formació serà una constant al llarg de la nostra vida professional. La definició d’aquests dos conceptes anglesos és que el reskilling és la formació per adaptar-se al nou lloc de feina, i el upskilling es basa en aprendre noves competències per optimitzar l’acompliment.

Aquelles empreses que no pensin en la formació com una inversió en els seus empleats i professionals, i de rebot en el seu compte de resultats, podrien quedar enrere en el seu procés d’adaptació a l’entorn actual. Invertir en el principal actiu de l’empresa obre la porta a obrir-se en nous mercats, a evolucionar en la cultura empresarial, a diferenciar la marca personal i a moltes altres possibilitats. Mencionar una frase de Henry Ford bastant contundent: “Només hi ha una cosa pitjor que formar als teus empleats i que se’n vagin. No formar-los i que es quedin”.

Si la millora contínua que apliquem a la nostra producció, la traslladem a les persones, ens trobem que la millora contínua és i serà una constant en la vida professional de tots i totes a les empreses; “La meitat dels treballs està en risc de quedar obsolets en els propers 3 anys” (Cope, 2022).

L’article dona una visió força interessant sobre l’evolució dels llocs de feina actuals i la seva trajectòria en els propers anys. “El 45 % dels directors de RRHH tenen cada cop més dificultats per adequar les necessitats de competències en la seva organització amb l’oferta de formació. El 75% assenyala que el domini de les competències digitals bàsiques és un dels principals objectius de la seva àrea” (Cope, 2022).  La pandèmia ha accelerat la transformació digital a les empreses; algunes estaven preparades, d’altres han agafat el ritme en aquests dos anys, i un grup d’elles encara no disposa dels recursos tècnics, econòmics i humans per fer front a aquesta transformació.

Si parlem de quines són les competències necessàries en trobem varies; des de competències digitals i de gestió a competències de soft skills i empresarials. L’impacte dels canvis actuals fa que un punt clau sigui: la formació continua, el reciclatge, l’actualització de coneixements i entrenar noves habilitats i competències per l’entorn que ens envolta.

I nosaltres com empresa o nosaltres com a professionals ho fem? Som conscients d’això?

Podeu consultar l’article aquí