DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA PRE-INSCRIPCIÓ A CURSOS, JORNADES I SEMINARIS:

Enviar la documentació a: cursos@egaraformacio.com

  • Fitxa inscripció alumne/a (descarregar document)
  • Enviar el comprovant de l'ingrés del pagament: compte corrent SERVEIS DE FORMACIÓ EMPRESARIAL EGARA, S.L. (Banc Sabadell ES1200810016140002590666). Imprescindible indicar el nom de l'alumne alhora de fer l'ingrés.

Inscripció per empreses que desitgin que Egara Formació tramiti la bonificació del curs:

Ens heu d'enviar la documentació a cursos@egaraformacio.com i portar els originals el primer dia de classe.

  • Fitxa inscripció alumne/a (descarregar document)
  • Fitxa d'adhesió al conveni (descarregar document) (Egara Formació ha creat una agrupació d'empreses, el que vol dir que pot gestionar la bonificació de tots els membres de l'Agrupació)
  • Fitxa de comunicació del curs (descarregar document) (Només signar en cas que l'empresa disposi de Representació Legal dels Treballadors/es)
  • Per a treballadors/es de l'Administració Pública no inclosa en els acords de formació per a les Administracions Públiques: Acreditació de la no inclusió en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació per a les Administracions Públiques mitjançant declaració signada pel representant de l'entitat pública corresponent.
  • Enviar el comprovant de l'ingrés del pagament: compte corrent SERVEIS DE FORMACIÓ EMPRESARIAL EGARA, S.L. (Banc Sabadell ES1200810016140002590666). Imprescindible indicar el nom de l'alumne alhora de fer l'ingrés.

Per a més informació Tel. 937339820 POLÍTICA D'ANUL·LACIONS D'INSCRIPCIONS

  • Per a les anul·lacions realitzades 1 o 2 dies laborables abans de l'inici del curs, es realitzarà un càrrec del 50% de l'import total de la inscripció.
  • Per a les anul·lacions realitzades el mateix dia d'inici o de la no assitència al curs, no es retornarà l'import.