Política de Privacitat

COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT I COMPLIMENT DEL RGPD

Egara Formació respecta profundament la privacitat dels usuaris de la seva pàgina Web. A continuació publiquem la nostra política de privacitat, que regeix la manera en que processem la informació personal que vostè ens facilita. Si decidíssim canviar la nostra política de privacitat de la pàgina Web, publicarem aquí els canvis perquè vostè sàpiga en tot moment quina informació recopilem, com la fem servir i si la comuniquem a tercers.

Egara Formació es compromet a realitzar els seus màxim esforços par complir en tot moment en relació amb els tractaments de dades que realitzi, amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades, actualment el Reglament General de Protecció de Dades (UE) Nº 679/2016.

Hem implantat polítiques, normes i mesures tècniques de seguretat suficients per protegir les dades personals que tenim al nostre poder per evitar accessos no autoritzats, usos indeguts i divulgació, destrucció no autoritzada o pèrdua accidental. No obstant això, no podem garantir la seva eficàcia, encara que Egara Formació complirà totes les mesures de seguretat establertes per llei.

Únicament es demanarà informació personal amb el seu consentiment. Cada vegada que Egara Formació li sol·liciti dades personals, li comunicarà les dades que necessita per facilitar els serveis corresponents, així com la informació que pot proporcionar voluntàriament i l'absència no impedeix que Egara Formació proporcioni serveis o informació.

A continuació Egara Formació informa als USUARIS d’aquesta web que voluntàriament a través dels formularis del present portal facilitin les seves dades de caràcter personal a Egara Formació, sobre els termes i condicions en els que Egara Formació tractarà les seves dades.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem en el seu coneixement que el responsable del tractament de les seves dades es:

SERVEIS DE FORMACIÓ EMPRESARIAL EGARA FORMACIÓ, S.L.U.

(en endavant EGARA FORMACIO)

NIF B-61406997

Direcció postal: 08224 Terrassa Ausiàs Marc, 9

Direcció electrònica: rgpd@egaraformacio.com  

Telèfon: 93 733 98 20

TRACTAMENT DE LES DADES DELS USUARIS DEL FORMULARI CONTACTAR

 1. Finalitat del Tractament de les dades dels usuaris del formulari contactar: EGARA FORMACIO tractarà les dades dels usuaris del formulari contactar amb la finalitat de:
 • Gestionar i atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes que els usuaris del formulari contactar de la web ens enviïn.
 • Gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i, en els casos que s’escaigui, facilitar-los ofertes dels nostres productes i/o serveis dels que ens hagi manifestat el seu interès.

EGARA FORMACIO no prendrà decisions automatitzades en base a les dades del seu perfil.

 1. Legitimació per al tractament de les dades:

La base legal per al tractament de les seves dades es la obtenció del consentiment del usuari del formulari. Es per això que EGARA FORMACIO sol·licita el seu consentiment per tractar les seves dades amb la finalitat anteriorment descrita de gestionar i atendre les consultes que ens plantegin, consentiment que ens serà prestat en cas i en el moment d’emplenar i enviar-nos el present formulari.

 1. Període conservació de les dades

EGARA FORMACIO conservarà les dades personals que ens hagi proporcionat, en tant en quan no ens sol·liciti la seva supressió.

Destinataris als que comunicarem les seves dades

Els destinataris de les dades dels usuaris del formulari contactar seran el personal de l’empresa i l’Administrador de la companyia. També podrien tenir accés a les seves dades els proveïdors necessaris per complir amb les nostres obligacions, com el proveïdor dels serveis de hosting de la web i de manteniment del correu electrònic i el proveïdor del servei de manteniment del servidor de l’empresa, que accedirien a les seves dades com a encarregats del tractament.  

Les seves dades no es cediran a tercers, excepte quan existeixi una obligació legal.

 1. Drets que l’assisteixen

Finalment, l’informem que, si ho desitja, pot exercir els drets que el RGPD 679/2016 reconeix a les persones interessades a accedir a les seves dades, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstancies, a cancel·lar el tractament de les seves dades en determinades circumstancies, a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la que es van recollir, a l’ oblit ,a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a rgpd@egaraformacio.com.

TRACTAMENT DE LES DADES DELS ALUMNES

 1. Finalitat del Tractament de les dades dels ALUMNES: EGARA FORMACIO tractarà les dades dels ALUMNES amb les finalitats de prestar els serveis de formació que ens hagin contractat, de gestionar la assistència dels alumnes al curs, i en els casos en que ens ho sol·liciti, de gestionar les bonificacions socials que li corresponguin.

 També tractarem les dades dels alumnes per mantenir-los informat dels cursos que realitzem. Es podrà donar de baixa del servei d’informació en qualsevol moment, enviant-nos un e-mail a rgpd@egaraformacio.com

 1. Legitimació per al tractament de les dades: La base legal per al tractament de les dades dels ALUMNES es la obtenció del seu consentiment inequívoc al emplenar, signar i enviar-nos el document/fitxa d’inscripció a qualsevol dels cursos d’Egara Formació.

Quan un ALUMNE ens facilita el seu correu electrònic i/o es guarda el no. de telèfon mòbil d’Egara Formació a la seva agenda de contactes, per poder entrar dins del grup de difusió de whatsapp d’Egara Formació, accepta rebre material publicitari sobre els serveis i productes de Egara Formació a través del correu electrònic o una altra via alternativa similar. La base legal per mantenir-lo informat dels cursos que realitzem es l’interés legítim.

De totes maneres, Si desitja deixar de rebre material publicitari, li preguem que envieu la corresponent sol·licitud de BAIXA per correu electrònic a rgpd@egaraformacio.com o per correu a l'adreça Carrer Ausiàs Marc, 9, local 2 08224 Terrassa. També pot donar-se de baixa del grup de whatsapp d’Egara formació, eliminant el no. de telèfon d’Egara Formació de l’agenda de contactes del seu telèfon mòbil i automàticament deixarà de rebre les nostres comunicacions.  

 1. Període conservació de les dades dels ALUMNES: conservarem les dades dels ALUMNES en tant en quan no ens sol·liciti la cancel·lació de les seves dades i com a mínim durant els anys necessaris per complir amb totes les obligacions derivades de la formació o serveis rebuts.
 1. Destinataris de les seves dades dels ALUMNES: Els destinataris de les seves dades son el personal, l’Administrador de la companyia i els prestadors dels serveis necessaris per complir amb les nostres obligacions. Per exemple, Egara Formació podrà cedir les seves dades personals a les entitats públiques col·laboradores. Aquestes dades personals rebran el mateix tractament que es contempla en aquesta política.

Les seves dades no es cediran a tercers, excepte quan existeixi una obligació legal.

 1. Drets que l’assisteixen: Finalment, l’informem que, si ho desitja, pot exercir els drets que el RGPD 679/2016 reconeix a les persones interessades a accedir a les seves dades, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstancies, a cancel·lar el tractament de les seves dades en determinades circumstancies, a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la que es van recollir, a l’ oblit ,a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a rgpd@egaraformacio.com amb copia del seu DNI.

 

TRACTAMENT DE LES DADES DELS SUBSCRIPTORS A COMUNICACIONS

En la mesura en que els USUARIS a través de la web es poden subscriure voluntària i gratuïtament per rebre comunicacions informatives d’EGARA FORMACIO sobre les activitats formatives que organitza, a continuació els facilitem la següent informació sobre els termes en que EGARA FORMACIO tractarà les dades dels usuaris que emplenin el formulari d’inscripció per rebre comunicacions:  

 1. Finalitat del Tractament de les dades: Gestionar subscripció a les comunicacions informatives d’EGARA FORMACIO

EGARA FORMACIO tractarà les dades dels usuaris que emplenin el formulari d’inscripció per rebre comunicacions amb la finalitat de gestionar la subscripció i la remissió de les comunicacions informatives d’EGARA FORMACIO.

 1. Legitimació per al tractament de les dades: Consentiment del interessat

La base legal per al tractament de les seves dades es la obtenció del seu consentiment a través del present formulari de subscripció.

 1. Període de conservació de les dades

EGARA FORMACIO conservarà les seves dades personals necessàries per a la remissió de les nostres comunicacions informatives, en tant en quan no ens sol·liciti la baixa del servei de recepció de les nostres comunicacions informatives. Si desitja deixar de rebre material publicitari, li preguem que envieu la corresponent sol·licitud de BAIXA per correu electrònic a rgpd@egaraformacio.com o per correu a l'adreça Carrer Ausiàs Marc, 9, local 2 08224 Terrassa. També pot donar-se de baixa del grup de whatsapp d’Egara Formació, eliminant el no. de telèfon d’Egara Formació de l’agenda de contactes del seu telèfon mòbil i automàticament deixarà de rebre les nostres comunicacions.  

 1. Destinataris als que comunicarem les seves dades

El personal, la Direcció d’EGARA FORMACIO i l’empresa Acumbamail, S.L. com a prestatària del servei de remissió de les comunicacions d’EGARA FORMACIO.

Les seves dades no es cediran a tercers, excepte quan existeixi una obligació legal.

 1. Drets que l’assisteixen

Finalment, l’informem que, si ho desitja, pot exercir els drets que el RGPD 679/2016 reconeix a les persones interessades a accedir a les seves dades, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstancies, a cancel·lar el tractament de les seves dades en determinades circumstancies, a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la que es van recollir, a l’ oblit ,a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a rgpd@egaraformacio.com amb copia del seu DNI.