14 de set.
15:00
Calendari: 14 i 15 de setembre de 2020 de 15:00 a 18:00h
Durada: 6 hores
Modalitat: Aula Virtual
 

OBJECTIU GENERAL:

El curs pretén analitzar la normativa de referència amb incidència especial a les últimes regulacions conseqüència de la Situació del COVID -19 així com el procediment i possibles incidències en la seva tramitació.


CONTINGUTS:

1.- Introducció.
.- Incidències dels ERTES en el mercat de treball.
.- Normativa d'aplicació.
.- Especial referència als Reals Decret llei 8, 18 i 24/2020.
.- Prohibició d'acomiadar per causes COVID-19.  Interrupció còmput contractes temporals
.- Clàusula salvaguarda ocupació.2.- Procediment per a la seva tramitació.
.- Concepte i causes motivadores.
.- Constitució de la comissió negociadora.
.- El període de consultes i la negociació de bona fe.
.- Documentació.
.- Pactes habituals amb els representants.
.- Encadenament de ERTOS. Temps d'aplicació de les mesures.
.- Notificació del ERTO als afectats. Calendari d'afectació individual. Problemes pràctics.
.- Desafectació de treballadors.
.- Comunicacions al SEPE.
.- Facultats de l'Autoritat Laboral.
.- L'informe de la Inspecció de Treball.
.- Impugnació en la via judicial.DOCENT

Sr. Pedro Checa

Cap de la Inspecció Territorial de Treball de Barcelona. Llicenciat en Dret.


Preu: 150 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.


METOLOGIA:

.El curs es realitzarà a través d’aula virtual integrada en plataforma Moodle (entorn d’aprenentatge on el docent i els alumnes interactuen de forma concurrent i a temps real i on es produeix comunicació bidireccional).

.Per poder seguir la formació s’ha de disposar d’un ordinador amb connexió a internet amb la possibilitat de poder realitzar videoconferències (altaveu, micròfon i recomanable webcam).

.El curs també es pot seguir amb dispositius mòbils o tauletes, encara que no és tan recomanable.

.S’ha de disposar d’una adreça de correu electrònic actualitzada, on enviarem als participants l’accés a les sessions d’aula virtual.


INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari