22 de set.
15:00

Calendari: Del 22 de setembre al 22 d'octubre del 2020
Durada: 30 hores
Modalitat: Online

 

OBJECTIUS:

-Utilitzar les coordenades i sistemes de referència.
-Començar a dibuixar amb elements simples i editar-los.
-Incorporar text i edició del mateix.
-Dibuixar utilitzant objectes definits com ajuda.
-Adaptar dels sistemes de coordenades al dibuix.
-Dissenyar nous objectes a partir d’altres existents.


CONTINGUTS

1. AUTOCAD I LA SEVA INTERFÍCIE
1.1. Interfície d’AutoCAD
1.2. L’espai de treball
1.3. La finestra de comandaments
1.4. Activació de comandaments
1.5. Captura dinàmica de paràmetres
1.6. La cinta d’eines
1.7. Paletes
1.8. La barra d’estat
1.9. El menú contextual
1.10. Personalització de la interfície

2. UNITATS I COORDENADES
2.1. Unitats de mesura, unitats de dibuix
2.2. Coordenades cartesianes absolutes
2.3. Coordenades cartesianes relatives
2.4. Coordenades polars relatives
2.5. Definició directa de distàncies
2.6. L’indicador de coordenades
2.7. Orto, reixa, malla de resolució i forçar cursor

3. PARÀMETRES BÀSICS DE DIBUIX. INICIAR AUTOCAD
3.1. Inic amb valors per defecte
3.2. Inici amb un Assistent
3.3. Configuració de paràmetres

4. GEOMETRIA DELS OBJECTES BÀSICS
4.1. Línies
4.2. Rectangles
4.3. Cercles
4.4. Arcs
4.5. El·lipses
4..6. Polígons

5. GEOMETRIA DELS OBJECTES COMPOSTOS
5.1. Polilínies
5.2. Splines

6. PROPIETATS D’OBJECTES
6.1. Color
6.2. Tipus de línies
6.3. Gruix de línies

7. TEXT
7.1. Text en una línea
7.2. Edició dels objectes de text
7.3. Estils de text
7.4. Text de línies múltiples
7.5. Taules

8. REFERÈNCIA A OBJECTES
8.1. Botons de la barra d’eines
8.2. Referència a objectes automàtica

9. RASTREIG DE REFERÈNCIA A OBJECTES
9.1. Rastreig de referència a objectes

10. RASTREIG POLAR
10.1. Rastreig Polar

11. ZOOM
11.1. La barra d’eines i el comandament Zoom
11.2. Zoom en temps real i enquadrament
11.3. Finestra de Zoom i Dinàmic
11.4. Escala i Centre
11.5. Zoom ampliar i reduir
11.6. Extensió i Tot
11.7. Ampliar objecte
11.8. Previ

12. ADMINISTRACIÓ DE VISTES
12.1. Administració de vistes

13. EL SISTEMA DE COORDENADES PERSONALS
13.1. La icona SCP
13.2. El comandament SCP
13.3. SCP Universal
13.4. Guardar i recuperar SCP
13.5. SCP 3 Punts
13.6. SCP Objecte
13.7. Girar el dibuix

14. EDICIÓ SIMPLE
14.1. Ús de filtres de selecció
14.2. Selecció per finestra i Captura
14.3. Altres mètodes de selecció amb comandament actiu
14.4. Ordenar objectes
14.5. Copiar
14.6. Desplaçar
14.7. Esborrar
14.8. Tallar i enganxar
14.9. Escalar
14.10. Allargar
14.11. Retallar
14.12. Girar
14.13. Longitud
14.14. Alinear
14.15. Ajuntar
14.16. Desfer i refer canvis

 
*L'idioma predeterminat dels cursos a la plataforma online és el castellà

Preu: 225 € 

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari