27 d’oct.
15:00

Calendari: Del 27 d'octubre al 26 de novembre del 2020
Durada: 30 hores
Modalitat: Online

 

OBJECTIUS:

-Crear objectes a partir d’altres existents.
-Conèixer la unió directa d’objectes en cantonada.
-Aprendre a aplicar ombres al dibuix.
-Aprendre a configurar les capes de dibuix.
-Aprendre el maneig i creació de blocs de dibuix.
-Saber crear plànols i donar-li propietats.
-Configurar els elements necessaris per una correcta impressió


CONTINGUTS

1. EDICIÓ AVANÇADA
1.1. Desfasament
1.2. Simetria
1.3. Matriu rectangular
1.4. Matriu polar
1.5. Entroncament
1.6. Xamfrà
1.7. Partir
1.8. Descompondre

2. PINÇAMENTS
2.1 Pinçaments

3. OMBREJAT
3.1. Comandament ombrejat
3.2. Patrons d’ombrejat
3.3. Àrea d’ombrejat
3.4. Heretar propietats
3.5. Ombrejat associatiu
3.6. Opcions addicionals

4. LA FINESTRA DE PROPIETATS
4.1. La finestra de propietats

5. CAPES
5.1. Capes
5.2. Creació de capes
5.3. Traçar i definir capa actual
5.4. Capes i objectes
5.5. Botons del grup de capes
5.6. Bloquejar una capa
5.7. Filtres de capes
5.8. Crear filtres de capes
5.9. Eines de capa

6. BLOCS
6.1. Creació de blocs
6.2. Inserir blocs
6.3. Guardar un bloc
6.4. Edició de blocs in-situ

7. REFERÈNCIES EXTERNES
7.1. Inserció de referències
7.2. Edició de referències externes
7.3. Administració de referències externes

8. DESIGN CENTER
8.1. Ús de Design Center
8.2. Ajudes al dibuix. Netejar

9. CONSULTES
9.1. Introducció Coordenades d’un punto
9.2. Distancia entre dos punts
9.3. Àrea
9.4. List

10. ACOTACIÓ
10.1. Tipus de cotes
10.2. Cotes lineals
10.3. Cotes de línea base
10.4. Cotes ràpides
10.5. Cotes continues
10.6. Cotes alineades
10.7. Cotes angulars
10.8. Cotes de radi i diàmetre
10.9. Cota de longitud d’arc
10.10. Directrius
10.11. Edició de cotes
10.12. Estils de cotes

11. DISSENY D’IMPRESSIÓ
11.1. Espai model i espai paper
11.2. Configurar els elements de presentació
11.3. Finestres gràfiques en el espai paper
11.4. Treballar amb finestres gràfiques

12. CONFIGURACIÓ DE LA IMPRESSIÓ
12.1. Configuració de traçadors
12.2. Estils de traçat
12.3. Configuració de pàgines
12.4. Impressió
12.5. Impressió en PDF

 
*L'idioma predeterminat dels cursos a la plataforma online és el castellà

Preu: 225 € 

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari