28 de set.
15:30
Calendari: 28 i 29 de setembre de 2020 de 15:30 a 18:30h
Durada: 6 hores
Modalitat: Aula Virtual
 

OBJECTIU GENERAL:

El curs pretén analitzar els procediments d'extinció col·lectiva de contractes de treball com en els de suspensió de contractes i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció amb l`estudi  jurisprudencial en matèria de ET i les darreres referencies legals conseqüència de la situació del COVID-19.


CONTINGUTS:

1.- Introducció.
.- Incidències dels Ets en el mercat de treball.
.- Normativa d'aplicació.
.- Prohibició d'acomiadar per causes COVID-19.
.- Clàusula salvaguarda ocupació.


2.- Procediment per a la seva tramitació.
.- Concepte d'acomiadament col·lectiu.
.- Causes motivadores. Especial referència a la causa econòmica.
.- Constitució de la comissió negociadora. Comissions ad hoc.
.- El període de consultes i la negociació de bona fe.
.- Documentació. La memòria explicativa i l'informe tècnic.
.- Particularitat dels grups d'empreses (laborals vs mercantils).
.- Criteris de selecció dels treballadors afectats.
.- Adopció d'acords.
.- Competències de l'Autoritat Laboral.
.- L'informe de la Inspecció de Treball.
.- Impugnació en la via judicial.
.- Casos pràctics.DOCENT

Sr. Pedro Checa

Cap de la Inspecció Territorial de Treball de Barcelona. Llicenciat en Dret.


Preu: 150 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

METOLOGIA:

.El curs es realitzarà a través d’aula virtual integrada en plataforma Moodle (entorn d’aprenentatge on el docent i els alumnes interactuen de forma concurrent i a temps real i on es produeix comunicació bidireccional).

.Per poder seguir la formació s’ha de disposar d’un ordinador amb connexió a internet amb la possibilitat de poder realitzar videoconferències (altaveu, micròfon i recomanable webcam).

.El curs també es pot seguir amb dispositius mòbils o tauletes, encara que no és tan recomanable.

.S’ha de disposar d’una adreça de correu electrònic actualitzada, on enviarem als participants l’accés a les sessions d’aula virtual.INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari