CURS:
HORES:
6
80
6
Comerç exterior                                                                                                                                                                 100
Community manager i xarxes socials                                                                                                                      30
80
E-mail: marketing i màrqueting viral                                                                                                                       10
40
80
Màrqueting digital                                                                                                                                                           120
40
40
20
20
12
20
80