Calendari d'Events

ANGLÈS A.1.A. (SUBVENCIONAT)
Dilluns, 5. Març 2018, 09:00
Visites : 802

ANGLÈS A.1.A.

Curs subvencionat adreçat a treballadors/es i persones en situació d'atur.

Calendari: Del 05/03/2018 al 28/03/2018 de dilluns a dijous

Horari: De 09 a 14h

Adreça: C. Ausiàs Marc, 9 - 08224 Terrassa

Continguts:

Corresponents al Nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

A.1 Continguts lexicosemàntics

1. Vocabulari bàsic

2. Formació de paraules molt freqüents: girlfriend, policeman.

3. Afixos més freqüents: cleaner, Unhappy, impossible.

4. Presentació d'antònims (tall-short) i paraules de significat pròxim (table, desk).

5. Falsos amics més freqüents (conductor, library).

6. Abreviació de paraules d'ús freqüent (bike, fridge).

7. Verbs amb partícula d'ús molt freqüent (get up, come in).

8. Iniciació d'algunes col·locacions bàsiques: make a mistake, ask a question.

A.2 Continguts gramaticals

1. Oració

2. Noms i adjectius

3. Determinants

4. Pronoms

5. Verbs

6. Adverbis

7. Enllaços

A.3 Continguts ortogràfics

1. L'alfabet. Lletrejo.

2. Representació gràfica de fonemes i sons:

- Correspondències més freqüents entre grafies i fonemes. Correspondències

- Inusuals en paraules d'ús freqüent.

- Vocals mudes i el seu possible valor fonològic. Consonants mudes.

- Canvis ortogràfics davant inflexions.

3. Ús de majúscules en noms propis de persones, llocs i altres: dies de la setmana, mesos, nacionalitats i idiomes.

4. Ús bàsic dels signes ortogràfics: punt, dos punts, coma, interrogació, exclamació, apòstrof i guió.

5. Formes de contracció (didn't, can not)

6. Signes d'ús comú: @, €, £, $

A.4 Continguts fonètics i fonològics

1. Sons i fonemes vocàlics. Sistema vocàlic: Les vocals: contrast entre vocals llargues i curtes.

2. Sons i fonemes consonàntics. Sistema consonàntic: Seqüències inicials i finals: pronunciació de grups consonàntics ("consonant clusters")

3. Processos fonològics: ensordiment, sonorització, enllaç, assimilació i elisió

4. Accent i atonicitat: patrons tonals en el sintagma. Pautes bàsiques del ritme i entonació.

 

Inscripció: clica aquí

Duració : 75 h

Modalitat : Presencial

Localització Terrassa
iconcal torna al calendari

Propers cursos

   
CARRETONS ELEVADORS
DIA: 25 Jun 2018
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
NEGOCIACIÓ I TANCAMENT EFICAÇ DE VENDES (SUBVENCIONAT)
DIA: 27 Jun 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
GRABACIÓ DE DADES (SUBVENCIONAT)
DIA: 27 Jun 2018
HORA: 09:00AM
LLOC:
FORMACIÓ PROGRAMADA PER A LES EMPRESES (SUBVENCIONAT)
DIA: 28 Jun 2018
HORA: 09:30AM
LLOC:
CONTENCIÓ FÍSICA I EMOCIONAL: MANEIG DE CRISI D'AGRESSIVITAT (SUBVENCIONAT)
DIA: 09 Jul 2018
HORA: 09:00AM
LLOC:
COMPATIBILITAT JUBILACIÓ I TREBALL
DIA: 17 Jul 2018
HORA: 09:30AM
LLOC:
Intel·ligència Creativa: Innovació!
DIA: 19 Jul 2018
HORA: 03:00PM
LLOC:
GESTIÓ D'ARXIUS (SUBVENCIONAT)
DIA: 24 Jul 2018
HORA: 09:00AM
LLOC:
GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL PROCÉS COMERCIAL (SUBVENCIONAT)
DIA: 17 Set 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
CONTRACTACIÓ (SUBVENCIONAT)
DIA: 17 Set 2018
HORA: 03:00PM
LLOC: