Calendari d'Events

ANGLÈS A.1.A. (SUBVENCIONAT)
Dilluns, 5. Març 2018, 09:00
Visites : 1000

ANGLÈS A.1.A.

Curs subvencionat adreçat a treballadors/es i persones en situació d'atur.

Calendari: Del 05/03/2018 al 28/03/2018 de dilluns a dijous

Horari: De 09 a 14h

Adreça: C. Ausiàs Marc, 9 - 08224 Terrassa

Continguts:

Corresponents al Nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

A.1 Continguts lexicosemàntics

1. Vocabulari bàsic

2. Formació de paraules molt freqüents: girlfriend, policeman.

3. Afixos més freqüents: cleaner, Unhappy, impossible.

4. Presentació d'antònims (tall-short) i paraules de significat pròxim (table, desk).

5. Falsos amics més freqüents (conductor, library).

6. Abreviació de paraules d'ús freqüent (bike, fridge).

7. Verbs amb partícula d'ús molt freqüent (get up, come in).

8. Iniciació d'algunes col·locacions bàsiques: make a mistake, ask a question.

A.2 Continguts gramaticals

1. Oració

2. Noms i adjectius

3. Determinants

4. Pronoms

5. Verbs

6. Adverbis

7. Enllaços

A.3 Continguts ortogràfics

1. L'alfabet. Lletrejo.

2. Representació gràfica de fonemes i sons:

- Correspondències més freqüents entre grafies i fonemes. Correspondències

- Inusuals en paraules d'ús freqüent.

- Vocals mudes i el seu possible valor fonològic. Consonants mudes.

- Canvis ortogràfics davant inflexions.

3. Ús de majúscules en noms propis de persones, llocs i altres: dies de la setmana, mesos, nacionalitats i idiomes.

4. Ús bàsic dels signes ortogràfics: punt, dos punts, coma, interrogació, exclamació, apòstrof i guió.

5. Formes de contracció (didn't, can not)

6. Signes d'ús comú: @, €, £, $

A.4 Continguts fonètics i fonològics

1. Sons i fonemes vocàlics. Sistema vocàlic: Les vocals: contrast entre vocals llargues i curtes.

2. Sons i fonemes consonàntics. Sistema consonàntic: Seqüències inicials i finals: pronunciació de grups consonàntics ("consonant clusters")

3. Processos fonològics: ensordiment, sonorització, enllaç, assimilació i elisió

4. Accent i atonicitat: patrons tonals en el sintagma. Pautes bàsiques del ritme i entonació.

 

Inscripció: clica aquí

Duració : 75 h

Modalitat : Presencial

Localització Terrassa
iconcal torna al calendari

Propers cursos

   
ACTUALITZACIÓ NOVETATS NORMATIVES LABORALS
DIA: 17 Des 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
MEDIACIÓ COMUNITÀRIA (SUBVENCIONAT)
DIA: 17 Des 2018
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE (SUBVENCIONAT)
DIA: 19 Des 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE (SUBVENCIONAT)
DIA: 19 Des 2018
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (SUBVENCIONAT)
DIA: 07 Gen 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM (SUBVENCIONAT)
DIA: 14 Gen 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
OPERACIONS AUXILIARS D'ENREGISTRAMENT I TRACTAMENT DE DADES (SUBVENCIONAT)
DIA: 04 febrer 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM (SUBVENCIONAT)
DIA: 18 febrer 2019
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM (SUBVENCIONAT)
DIA: 01 Abr 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa