Calendari d'Events

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS (SUBVENCIONAT)
De Dimecres, 20. Desembre 2017 -  15:00 A Divendres, 26. Gener 2018 - 20:00
Visites : 518

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS (Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració)

Curs subvencionat adreçat a treballadors/es i persones en situació d'atur.

Calendari: Dies 20 de desembre i 10, 15, 17, 22, 24 i 26 de gener

Horari: De 15 a 20h

Adreça: C. Ausiàs Marc, 9 - 08224 Terrassa

Continguts:

1.Aplicació de les normes i condicions de seguretat a les zones de producció i servei d'aliments i begudes

 -Condicions específiques de seguretat que han de complir els locals, les instal·lacions, el mobiliari, els equips, la maquinària i el petit material  característics de les unitats de producció i servei d'aliments i begudes.

-Identificació i aplicació de les normes específiques de seguretat.

2.Compliment de les normes d'higiene alimentària i manipulació d'aliments

-Concepte d'aliment.

-Requisits dels manipuladors/ores d'aliments.

-Importància de les bones pràctiques en la manipulació d'aliments.

-Responsabilitat de l'empresa en la prevenció de malalties de transmissió alimentària.

-Riscos per a la salut derivats d'una manipulació incorrecta d'aliments.

-Conceptes i tipus de malalties transmeses a través d’aliments.

-Alteració i contaminació dels aliments: conceptes, causes i factors contribuents.

-Fonts de contaminació dels aliments: físiques, químiques i biològiques.

-Principals factors que contribueixen al creixement bacterià.

-Salut i higiene personal: factors, materials i aplicacions.

-Maneig de residus i deixalles.

-Assumpció d'actituds i hàbits del manipulador/a d'aliments.

-Neteja i desinfecció: diferenciació de conceptes.

-Control de plagues: finalitat de la desinfecció i desratització.

-Materials en contacte amb els aliments: tipus i requisits.

-Etiquetatge dels aliments: lectura i interpretació d'etiquetes d'informació obligatòria.

-Qualitat higienicosanitària: conceptes i aplicacions.

-Autocontrol: sistemes d'anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC).

-Guies de pràctiques correctes d'higiene (GPCH).

3.Neteja d'instal·lacions i equips propis de les zones de producció i servei d'aliments i begudes

-Productes de neteja d'ús comú: tipus, classificació.

-Característiques principals d'ús.

-Mesures de seguretat i normes d’emmagatzematge.

-Interpretació de les especificacions.

-Sistemes i mètodes de neteja: aplicacions dels equips i materials bàsics. Procedimentshabituals: tipus i execució.

4.Ús d'uniformes i equipament personal de seguretat a les zones de producció i servei d'aliments i begudes

-Uniformes de cuina: tipus.

-Peces de protecció: tipus, adequació i normativa.

-Uniformes del personal de restaurant

 

Inscripció: clica aquí

Duració : 30 h

Modalitat : Presencial

Localització Terrassa
iconcal torna al calendari

Propers cursos

   
CURS PLATAFORMES ELEVADORES
DIA: 19 Des 2017
HORA: 09:30AM
LLOC: Terrassa
MANIPULACIÓ D'ALIMENTS (SUBVENCIONAT)
DIA: 20 Des 2017
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE (SUBVENCIONAT)
DIA: 21 Des 2017
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
OPERACIONS AUXILIARS D'ENREGISTRAMENT I TRACTAMENT DE DADES (SUBVENCIONAT)
DIA: 08 Gen 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS (SUBVENCIONAT)
DIA: 15 Gen 2018
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (SUBVENCIONAT)
DIA: 01 febrer 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
CONSTRUCCIÓ DE PÀGINES WEB (SUBVENCIONAT)
DIA: 01 febrer 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
COMERÇ A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS (SUBVENCIONAT)
DIA: 05 febrer 2018
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES (SUBVENCIONAT)
DIA: 12 febrer 2018
HORA: 09:30AM
LLOC: Terrassa
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL (SUBVENCIONAT)
DIA: 01 Mar 2018
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
ANGLÈS A.1.A. (SUBVENCIONAT)
DIA: 05 Mar 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
ESPECIALITZACIÓ TRIBUTACIÓ ASSESSORAMENT FISCAL NIVELL I (SUBVENCIONAT)
DIA: 05 Mar 2018
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
COMERÇ EXTERIOR (SUBVENCIONAT)
DIA: 03 Abr 2018
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
PLANS D'IGUALTAT (SUBVENCIONAT)
DIA: 04 Abr 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
APLICACIONS MICROINFORMÀTIQUES (SUBVENCIONAT)
DIA: 16 Abr 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
MANIPULACIÓ D'ALIMENTS (SUBVENCIONAT)
DIA: 19 Abr 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
COM PARLAR EN PÚBLIC (SUBVENCIONAT)
DIA: 07 Mai 2018
HORA: 09:30AM
LLOC: Terrassa
ANÀLISI I CONTROL DE COSTOS (SUBVENCIONAT)
DIA: 09 Mai 2018
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
OFIMÀTICA (SUBVENCIONAT)
DIA: 04 Jun 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
EINES DE COACHING NIVELL 1 (SUBVENCIONAT)
DIA: 04 Jun 2018
HORA: 09:30AM
LLOC: Terrassa
NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL I (SUBVENCIONAT)
DIA: 05 Jun 2018
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
NEGOCIACIÓ I TANCAMENT EFICAÇ DE VENDES (SUBVENCIONAT)
DIA: 03 Jul 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
CONTENCIÓ FÍSICA I EMOCIONAL: MANEIG DE CRISI D'AGRESSIVITAT (SUBVENCIONAT)
DIA: 16 Jul 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL PROCÉS COMERCIAL (SUBVENCIONAT)
DIA: 17 Set 2018
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa