22 mai
16:00

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es

Calendari: Del 22 de maig al 26 de juny
Horari: Dilluns i Dimecres de 16:00 a 20:00h
Durada: 40 hores
Lloc d'impartició: C. Ausiàs Marc, 9 - 08224 Terrassa


CONTINGUTS:

 1. Gestió laboral

1.1. L'empresa i la Seguretat Social

 1. Règim general de la seguretat social
 1. Inscripció de l'empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris
 1. El règim especial dels treballadors autònoms
 1. Llibres obligatoris
 1. El calendari laboral
 1. La contractació de treballadors

7.1. El contracte de treball. Característiques de les diferents modalitats

 1. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes
 1. Suspensió i extinció de la relació contractual. acomiadaments
 1. L'expedient del treballador
 1. Contractes bonificats
 1. Tramitació

12.1. Rebut de salaris/nòmines

12.2. Impresos oficials

12.3. Conceptes salarials i normativa legal

12.4. Confecció del rebut de salari

 1. El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres
 1. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització…

14.1. Càlcul de cotitzacions

14.2. Cotització en períodes de baixa

 1. Liquidacions

15.1. Baixes per contingències comunes i professionals

15.2. Retencions a compte de l'IRPF

15.3. Retribucions en espècie i el seu tractament

15.4. Situacions especials

15.5. Incapacitat temporal i maternitat

15.6. Contractació a temps parcial

15.7. Cotització a la Seguretat Social

15.8. Impresos oficials i terminis de presentació

15.9. Omplir TC-1, TC-2

15.10. Tipus de cotització

15.11. Ajornaments i recàrrecs

15.12. Sistema XARXA

 1. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal

16.1. Fitxers treballadors

16.2. Processos de nòmines

16.3. Processos de Seguretat Social

16.4. Processos de l'IRPF

16.5. Tancaments. Informes i estadístiques

 

INSCRIPCIÓ:
Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

Afegeix al calendari