3 mar
16:00

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es

Calendari: Del 3 al 24 de març de 2020
Horari: Dimarts i Dijous de 16:00 a 20:30h
Durada: 30 hores
Lloc d'impartició: C. Ausiàs Marc, 9 - 08224 Terrassa


CONTINGUTS:

 1. Gestió laboral

               1.1. La gestió laboral què és?

               1.2. Parts essencials de la gestió laboral

 1. Règim general de la Seguretat Social

               2.1. Què és el règim general de la seguretat social?

               2.2. Característiques del Règim general de la Seguretat Social

               2.3. Exclusions del règim general

 1. Inscripció de l'empresa en la Seguretat Social. Mútues patronals. Llibres obligatoris

               3.1. Inscripció de les empreses a la Seguretat Social, passos a seguir

               3.2. La mútues patronals, característiques i funcions

               3.3. Els compliments de les empreses. Els llibres

 1. El règim especial dels treballadors autònoms

               4.1. Què és el règim general d'autònom

               4.2. Cotitzacions al règim d'autònoms

               4.3. Estatut dels autònoms: característiques en quant a les prestacions

 1. Llibres obligatoris

               5.1. El compliment de la norma en quant els llibres

 1. El calendari laboral

               6.1. Què és el calendari laboral

               6.2. Especificacions i característiques del calendari laboral

 1. La contractació de treballadors

               7.1. Tipus de contractes

               7.2. Contractes de durada indefinida

               7.3. Contractes de temps determinat

               7.4. Contractes formatius

               7.5. Contractes a temps parcial

               7.6. Altres modalitats contractuals

 1. Enquadrament i afiliació a la Seguretat Social. Altes i baixes

               8.1. Mecanisme d'altes, gestió i documentació per l’alta

               8.2. Les baixes i els seus motius

 1. Suspensió i extinció de la relació contractual. Acomiadaments

               9.1. Suspensió: característiques i efectes

               9.2. Causes i tipus de suspensió

               9.3. L'extinció de la relació laboral: definició de criteris

               9.4. Classificació

               9.5. Tipus i efectes

               9.6. Liquidació i quitança

 1. L'expedient del treballador

               10.1. Què és el expedient del treballador en la gestió de nòmines i Seguretat Social

               10.2. Informació i documentació que ha de contenir un expedient

 1. Contractes bonificats

               11.1. Tipologia de contractes bonificats

               11.2. Les bonificacions

 1. Tramitació

               12.1 Organismes per la tramitació del conceptes salarials.

               12.2. Terminis de tramitació i característiques de les mateixes

 1. El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres

               13.1. El salari base, definició i característiques

               13.2. Els pluses, tipologia

               13.3. Els complements: definició i classificació

               13.4. Les hores extres

 1. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització.

               14.1. Elements bàsic de la cotització

               14.2. Què és la base de cotització i com es calcula

               14.3. Tipologia de cotitzacions

 1. Liquidacions

               15.1. L’extinció de la relació laboral: definició de criteris

               15.2. Classificació

               15.3. Tipus i efectes

               15.4. Liquidació i quitança

 1. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal

               16.1. Exemples de programes de gestió de nòmines i Seguretat Social
 

INSCRIPCIÓ:
Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

Afegeix al calendari