23 gen
16:00

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es

Calendari: Del 23 de gener al 13 de febrer
Horari: Dimarts i Dijous de 16:00 a 20:30h
Durada: 30 hores
Lloc d'impartició: C. Ausiàs Marc, 9 - 08224 Terrassa


CONTINGUTS:

1. El contracte de treball
    1.1. Definició
    1.2. Objecte i característiques
    1.3. Requisits

2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes
    2.1. Butlletins de cotització. TC1 i TC2
    2.2. Elaboració i contingut

3. Rebut de salaris
    3.1. El salari
    3.2. Salari i la seva regulació legal
    3.3. El full de salari com a element de prova
    3.4. El model oficial de full de salari i els seus apartats

4. Nòmines
    4.1. L’elaboració de la nòmina bàsica
    4.2. Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina
    4.3. Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits

5. Cotització a la seguretat social
    5.1. Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància
    5.2. El càlcul de les bases de cotització
    5.3. L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina
    5.4. Els documents de cotització a la Seguretat Social

 

INSCRIPCIÓ:
Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

Afegeix al calendari