20 abr
15:00

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es

Calendari: Del 20 al 29 d'abril de 2020
Horari: Dilluns i Dimecres de 15:00 a 20:00h
Durada: 20 hores
Lloc d'impartició: C. Ausiàs Marc, 9 - 08224 Terrassa
DAVANT LA SITUACIÓ ACTUAL DEL COVID-19 AQUEST CURS QUEDA POSTPOSAT. PROPERAMENT INDICAREM LES NOVES DATES


CONTINGUTS:

  1. Naturalesa de l'impost

               1.1. Caràcters bàsics

               1.2. Fonts normatives i àmbit d'aplicació

  1. Exempcions en operacions interiors

               2.1. Classes d'exempcions

               2.2. Característiques i efectes propis de les exempcions

  1. Lloc de realització. Meritació. Base imposable i subjecte passiu
    4. Adquisicions intracomunitàries de béns

               4.1. Adquisicions intracomunitàries

               4.2. Importacions

  1. Importacions de béns

    6. Repercussió de l’impost

               6.1 Base imposable

               6.2. Lliurament de béns i prestació de serveis

               6.3. Adquisicions intracomunitàries i importacions

               6.4. Modificació de la base imposable

  1. Deduccions

               7.1. Règim general

  1. Regla de la prorrata

               8.1. Rectificació de deduccions

               8.2. Devolucions

               8.3. Supòsits generals

               8.4. Supòsits especials

  1. Obligacions dels subjectes passius

               9.1. Obligacions materials

               9.2. Obligacions formals

  1. Comptabilitat del IVA.

 

INSCRIPCIÓ:
Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

 Afegeix al calendari