13 jun
16:00

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/es.

Calendari: Del 13 de juny al 11 de juliol
Horari: Dimarts i dijous de 16:00 a 20:30h
Durada: 40 hores
Lloc d'impartició: C. Ausiàs Marc, 9 - 08224 Terrassa

CONTINGUTS:

  1. La comptabilitat en l'empresa

1.1. Pla General Contable: Estructura i marc conceptual

1.2. Conceptes bàsics de la comptabilitat financera

  1. Anàlisi econòmic - financera

2.1. Els estats financers

2.2. Anàlisi de la solvència

2.3. Anàlisi de l'endeutament financer

2.4. Anàlisi de l'autonomia financera

2.5. Anàlisi de la liquiditat

2.6. El Fons de Maniobra

2.7. El Cicle d'explotació

2.8. Període de maduració

  1. Control de gestió

3.1. Àrees de control

3.2. Costos, Tresoreria i pressupostos

3.3. Indicadors i quadres de comandament

  1. Introducció a les finances

4.1. Patrimoni

4.2. Fons de maniobra

4.3. El balanç de la situació: Actiu i passiu

4.4. El compte de pèrdues i guanys

4.5. Ratis

  1. Gestió econòmica de l'empresa

5.1. Cash flow. Autofinanciació

5.2. Rendibilitat econòmica i Rendibilitat financera

5.3. Apalancament

5.4. Llindar de rendibilitat

5.5. Anàlisi de costos: cost-benefici

5.6. Anàlisi d'inversions

5.7. Pressupostos de tresoreria

  1. Gestió financera de l'empresa

6.1. Fonts de finançament a curt termini

6.2. Fonts de finançament a llarg termini

6.3. Anàlisi patrimonial dels estats financers

6.4. Inversió en productes bancaris

6.5. Inversió en borsa

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí

 

Afegeix al calendari