21 mai
16:30

Calendari: 21 i 22 de maig del 2019
Horari: de 16:30 a 20:30h
Durada: 8 hores
Lloc d'impartició: C/ Ausiàs Marc 9, 08224 Terrassa

 

OBJECTIU:

- Conèixer els tipus d'aliments i la contaminació a què són susceptibles

- Aprendre pautes d'higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions

- Conèixer la normativa en matèria d'alimentació i altres problemes relacionats amb l'alimentació no derivats de contaminacions com al·lèrgies i intoleràncies


CONTINGUTS:

1. Coneixements bàsics sobre els perills alimentaris i les fonts de contaminació.

2. Principals malalties d'origen alimentari i la responsabilitat dels manipuladors per a la seva prevenció.

3. Mesures bàsiques per a la prevenció i/o proliferació de la contaminació en els aliments:

  • Pràctiques correctes d'higiene durant la recepció, emmagatzematge, transformació,
  • transport, distribució i servei d'aliments.
  • Higiene dels locals i dels equips.
  • Neteja i desinfecció.
  • Desinsectació i desratització.
  • Eliminació de residus.

4. Higiene personal. Importància que té en la manipulació d'aliments: pràctiques correctes i pràctiques inadmissibles.

5. Estat de salut: símptomes, lesions o malalties que poden repercutir en la seguretat alimentària.


PREU:
85 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí