12 des
09:30

(Inclou anàlisi de la recent STC 17-10-2019 que avala l'acomiadament per absentisme)

Calendari: 12 de desembre de 2019
Horari: de 9.30h a 12.30h
Durada: 3 hores
Lloc d'impartició: C/ Ausiàs Marc 9, 08224 Terrassa


OBJECTIU:

El curs pretén analitzar les diferents situacions que poden crear problemes hermenèutics en relació a l’acomiadament i el seu marc jurídic i contractual en el cas de persones malaltes, incapacitades i discapacitades. També  s’abordarà, els diferents supòsits d’extincions en les descrites situacions, estudiant l’evolució de la doctrina del Tribunal Suprem i del TJUE, en especial pel que fa a les conseqüències del darrer pronunciament d’aquest òrgan jurisdiccional comunitari en l’assumpte Daouidi, així com la problemàtica en el cas d’acomiadaments objectius, després de la STJUE Ruiz Conejero i la recent STC de 17 d’octubre.


CONTINGUTS:

1.Malaltia, incapacitat i discapacitat

- Malaltia

- Incapacitat temporal

- Incapacitat permanent

- Discapacitat

2.L’extinció del contracte de les persones malaltes, incapacitades o amb discapacitat

- El Conveni 158 OIT

- La problemàtica de fons i el nostre model d’acomiadament

- L’acomiadament de la persona malalta/ discapacitada

- Evolució de la doctrina del TS i TC

- Evolució de la doctrina del TJUE

- STJUE 01.12.2016 (assumpte C-395/15, Daouidi) i els seus efectes en la doctrina judicial

- Extincions per causes objectives

   - Ineptitud sobrevinguda

   - Falta d’adaptació als canvis tècnics

- Acomiadaments col·lectius

   - Absentisme: 

   -  Marc legal vigent i problemàtica de fons

- STJUE 18.01.2018 (assumpte C-270/16, Ruiz Conejero)

 

3.- Anàl.lisi de la recent Sentència del  Ple del TC, 17-10-19,  que avala l'extinció d'un contracte laboral per causes objectives si hi ha faltes d'assistència justificades encara que siguin intermitents.


 


DOCENT:

Sr. Miquel Falguera i Baró. Magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

 

PREU: 90 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

 Afegeix al calendari