30 set
16:00

Calendari: 30 de setembre i 7 d’octubre de 2019
Horari: de 16:00 a 20:00h
Durada: 8 hores
Lloc d'impartició: C/ Ausiàs Marc 9, 08224 Terrassa

 

OBJECTIU:

. Analitzar les diferents causes que poden donar lloc a l’extinció d’un contracte de treball.

. Saber quins són els requisits i formalitats que ha de complir l’empresa per procedir a la suspensió.

 

CONTINGUTS:

 

- Extinció per mutu acord. La liquidació i el seu valor alliberador.

- Extinció per voluntat del treballador.

- Extinció per Modificacions substancials i mobilitat geogràfica.

- Extinció per causes que afecten a l'empresari (mort, incapacitat i jubilació).

- Extinció per incapacitat permanent del treballador.

- Extinció per incompliment empresarial. Referència a l'assetjament.

- Extinció per causes objectives.

- Requisits formals i mitjans d'impugnació.

- Causes i procediment. El deure de negociar.

- L'acomiadament col·lectiu a les empreses concursades.

- Acomiadaments i altres mesures disciplinàries.

- Requisits de forma. El contingut de la comunicació.

- L'actuació contra els representants dels treballadors.

- Règim actual dels salaris de tramitació.

- La responsabilitat de l'Estat.

- Breu referència a l'extinció del contracte de treballador autònom econòmicament dependent..


DOCENT:

Sr. Xavier Garcia

Diplomat en Relacions Laborals. Grau en Dret. Assessor jurídic

 

PREU: 180 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari