23 mai
09:00

Calendari: 23 i 30 de maig de 2019
Horari: de 9:00 a 14:00h
Durada: 10 hores
Lloc d'impartició: C/ Ausiàs Marc 9, 08224 Terrassa

 

OBJECTIU:

El curs pretén analitzar els diferents passos a seguir per donar compliment al Règim Sancionador previst en el nostre ordenament jurídic, coneixent de forma pràctica i amb exemples tots els conceptes bàsics necessaris, amb el anàlisis jurisprudencial de la qualificació de les diferents modalitats d'acomiadament.

CONTINGUTS:

1. El poder disciplinari de l'empresari.

1.1 Límits al poder disciplinari de l'empresari.

1.2 Faltes i prescripció de faltes.

1.3 El procediment sancionador.

2. L'acomiadament per causes disciplinàries.

2.1 Concepte i termini.

2.2 Causes de l'acomiadament disciplinari.

2.3 Forma de l'acomiadament disciplinari.

2.4 Efectes de l'acomiadament.

2.5 Modificacions introduïdes per la Llei 3/2012.

2.6 Reclamació contra l'acomiadament.

- Via administrativa.

- Via judicial.

2.7 La qualificació de l'acomiadament.

Comentaris a Sentències d'acomiadament per faltes d'assistència o puntualitat al treball.

Comentaris a Sentències d'acomiadament per indisciplina o desobediència en el treball.

Comentaris a Sentències d'acomiadament per ofenses verbals o físiques.

Comentaris a Sentències d'acomiadament per transgressió de la bona fe contractual.

Comentaris a Sentències d'acomiadament per disminució del rendiment.

Comentaris a Sentències d'acomiadament per embriaguesa i toxicomania.

 

DOCENT:

Sr. David Martinez.

Graduat Social . Assessor d'empreses i consultor

 

PREU: 240 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

Afegeix al calendari