3 oct
09:00

Calendari: 3 d'octubre de 2019
Horari: de 9:00 a 14:00h
Durada: 5 hores
Lloc d'impartició: C/ Ausiàs Marc 9, 08224 Terrassa

Una de les principals novetats del nou Real Decret Llei 6/2019 d’1 de març consisteix en l’obligatorietat a totes les empreses de més de 50 treballadors/es a elaborar un pla d’igualtat i registrar-lo, en el següent període transitori:

 • Empreses de 50 a 100 persones treballadores disposaran d’un període de 3 anys per l’aprovació dels plans d’igualtat.
 • Empreses de 101 a 150 persones treballadores disposaran d’un període de 2 anys per l’aprovació dels plans d’igualtat.
 • Empreses de 151 a 250 persones treballadores disposaran d’un període d’1 any per l’aprovació dels plans d’igualtat (les de més de 250 persones ja estaven obligades).

OBJECTIU:

 • Reflexionar sobre la igualtat d’oportunitats i la equitat de gènere en  l’àmbit laboral.
 • Conèixer el marc legislatiu referent als plans d’igualtat d’oportunitats, concretament al Real Decret Llei 6/2019, d’1 de març, “de   medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación”.
 • Conèixer El Registre de Plans d’igualtat de les Empreses
 • Conèixer les diferents fases d’elaboració i d’implantació d’un Pla d’igualtat.


CONTINGUTS:

 1. Igualtat d’oportunitats: conceptes bàsics (equitat, igualtat formal, igualtat real, discriminació directa i indirecta, acció positiva).
 2. Anàlisi del mercat laboral i discriminacions per motiu de gènere.
 3. Marc legislatiu: plans d’igualtat (Inclosa normativa Març 2019)
 4. Ajuts públics per a la implementació de plans d’igualtat a les organitzacions.
 5. Personal responsable de la gestió del Pla d’igualtat a l’organització.
 6. Diagnòstic de gènere: pas previ per a la elaboració d’un Pla d’igualtat.
 7. Fases del pla: disseny i temporalització de mesura, definició d’indicadors d’avaluació, implementació del pla, avaluació del pla.


DOCENT:

Sra. Ruth Flotats.

Diplomada en Graduat Social. Llicenciada en Psicologia. Assessora i consultora especialitzada en Igualtat.


PREU: 130 €

El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

 

INSCRIPCIÓ:

Per realitzar la inscripció al curs clica aquí 

 Afegeix al calendari